Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Krok naprzód w sprawie strategii

Prace nad przygotowaniem strategii rozwoju w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogard Gd. nabierają tempa. Za nami kolejne spotkanie zaangażowanych w Zintegrowane Inwestycje Terytorialne samorządów: Powiat Starogardzki, Starogard Gdański, Gmina Starogard Gdański, Gmina Bobowo oraz Gmina Zblewo.

Za nami kolejne spotkanie dotyczące przygotowania strategii w ramach MOF Starogard Gdański.
Pracami koncepcyjnymi z ramienia Powiatu ma zając się grupa doradcza EURO-PRO.

Na spotkaniu zaproponowany został harmonogram opracowania strategii. Władze Powiatu – wicestarosta Patryk Gabriel, członkini Zarządu Wioleta Strzemkowska-Konkolewska – jako pierwsze zaczną prace. Mowa m.in. o opracowaniu diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej wraz z analizą SWOT, czym zajmie się grupa doradcza EURO-PRO. W kolejnej fazie zaplanowane są m.in. takie działania jak przeprowadzenie badań, opracowanie kierunków i celów działań oraz konsultacje społeczne. Samorządy założyły, że strategia w ramach MOF powinna być gotowa w październiku przyszłego roku.

W MOF zaangażowało się kilka samorządów.

Przypomnijmy. Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Co to oznacza dla nas? Dokument ten wyznacza Obszary Strategicznej Interwencji, do których należy 9 Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, w tym Miejski Obszar Funkcjonalny Starogardu Gdańskiego (w skrócie #MOF). Określone w Strategii MOF-y tworzą listę potencjalnych obszarów do objęcia mechanizmem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.W ramach przygotowań do strategii odbyło się już kilka spotkań. Samorządy coraz śmielej mówią o zadaniach, które w ramach ZIT chciałyby realizować. Wśród wymienianych inwestycji i przedsięwzięć pojawiają się takie jak: instalacje fotowoltaiczne, wymiana źródeł ogrzewania, budowa ścieżek rowerowych, budowa kanalizacji, modernizacja oświetlenia, czy też modernizacja starogardzkiego szpitala.