Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Krajowy Fundusz Szkoleniowy szansą na rozwój kompetencji kadr

W ramach obchodów 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia odbyła się konferencja adresowana głównie dla pracodawców. W trakcie spotkania była mowa głównie o kształceniu ustawicznym oraz o zasadach i priorytetach wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 roku.

Kierownik Działu Usług Rynku Urzędu Pracy mówiący przez mikrofon na tle slajdu wyświetlanego z rzutnika

– Konferencję zorganizowaliśmy dla właścicieli firm, reprezentantów pracodawców, aby przekazać niezbędne informacje dotyczące wsparcia w ramach KFS – mówi Marcin Lempkowski, p.o. Kierownik Działu Usług Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gd. – Warto podkreślić, że Krajowy Fundusz Szkoleniowy to narzędzie wsparcia pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników, jak i swoje własne.

Konferencję otworzył starosta Kazimierz Chyła, który – warto podkreślić – z mocy prawa jest organem, jaki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy, organizuje finansowanie KFS.

Starosta powiatu mówiący przez mikrofon na tle slajdu wyświetlanego z rzutnika

– Na rok bieżący Urząd ma 600 tysięcy złotych, ale czyni starania, aby ta kwota wzrosła – przyznał starosta Kazimierz Chyła. – Fundusz działa od 5 lat i trzeba przyznać, że nasz powiat bardzo dobrze wykorzystuje środki z Funduszu. Z pieniędzy tych mogą korzystać nie tylko pracownicy, ale także pracodawcy, by podnosić swoje kwalifikacje. Rynek pracy się ciągle zmienia, kompetencje również i trzeba nieustannie się dostosowywać do nowych warunków. Zachęcam do korzystania do środków z KFS.

O pomocy dla pracodawców w finansowaniu kształcenia ustawicznego w ramach KFS mówiła Wioleta Strzemkowska-Konkolewska, członek Zarządu Powiatu. – Wszyscy obserwujemy niesamowity postęp technologiczny, który z kolei wymusza wiele procesów nie tylko w dziedzinie ekonomii, czy prawa, ale również w społeczeństwie – zauważyła Wioleta Strzemkowska-Konkolewska. – Nowe miejsca pracy, ale także dotychczasowe stanowiska wymagają, żebyśmy dostosowali je do tego postępu. Musimy podwyższać swoje kwalifikacje, umiejętności i kompetencje. Minęły już bezpowrotnie czasy, w których mówiliśmy, że zakończyliśmy już swoją edukację, bo właśnie zaczęliśmy pracę zawodową. Konkurencyjność na rynku i rozwój wymusza kształcenie ustawiczne przez całe życie.

Członek zarządu Powiatu mówiąca przez mikrofon na tle slajdu wyświetlanego z rzutnika

W konferencji wzięło udział ponad 40 pracodawców. Konferencja była jednym z cyklicznych wydarzeń zaplanowanych w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia.