Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Kończymy #WielkiProjekt

Co zmieniło się za ponad 71 mln zł?

Kociewiacy mają szpital na miarę XXI wieku

Dobiegła końca rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia. Placówka w Starogardzie Gdańskim zyskała m.in. nowoczesny blok operacyjny, wyremontowane oddziały, centralną sterylizatornię i nowe poradnie. Kupiono też specjalistyczny sprzęt, a kadra medyczna przeszła szkolenia. Wszyscy uczestnicy publicznej debaty związanej z Kociewskim Centrum zdrowia podkreślali, że wielkim orędownikiem realizacji projektu wielkiej przebudowy i rozbudowy szpitala był wicestarosta Patryk Gabriel.

W uroczystym zakończeniu przebudowy, które odbyło się 21 czerwca 2023 r., wziął udział m.in. marszałek Mieczysław Struk. Projekt był realizowany jest od września 2017 r.

Nowoczesny i wyposażony budynek

Kociewskie Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim powiększyło się o prawie trzy tys. m kw. W nowym budynku są blok operacyjny z trzema salami operacyjnymi oraz centralna sterylizatornia. Na potrzeby bloku operacyjnego kupiono m.in.: stoły operacyjne, kolumny chirurgiczne oraz anestezjologiczne, a także lampy operacyjne. Jest też nowy tor laparoskopowy, zestawy biodro, kolano, artroskopia czy wiertarki z piłą oscylacyjną. Natomiast steryliatornię wyposażono w myjnie do narzędzi oraz sterylizatory parowe.

– To ważny dzień dla Kociewia. Właśnie zakończyła się jedna z kluczowych inwestycji zdrowotnych w Starogardzie Gdańskim, której celem była poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych – mówił marszałek Mieczysław Struk. – Podejmując decyzję o dofinansowaniu projektu m.in. z funduszy europejskich w Kociewskim Centrum Zdrowia chcieliśmy zwiększyć poziom bezpieczeństwa i komfort pacjentów szpitala, a personelowi zapewnić jeszcze lepsze warunki pracy – dodał marszałek województwa pomorskiego.

Ponadto, w budynku zamontowano nowoczesne instalacje teletechniczne (system sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO), system sieci strukturalnej LAN, kontroli dostępu (SKD), monitoringu wizyjnego CCTV, telewizji użytkowej, BMS oraz przyzywowy).

Co jeszcze się zmieniło?

W ramach projektu przebudowano oraz wyposażano także oddziały: udarowy, kardiologiczny, neurologiczny, chirurgiczny i wewnętrzny. Powstał Zakładu Diagnostyki Obrazowej, który został wyposażony w nowy tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny. Utworzono ośrodek rehabilitacji i specjalistyczne poradnie. W ramach przeciwdziałania COVID-19 zaopatrzono placówkę w środki do dezynfekcji oraz środki ochrony indywidualnej, a także niezbędny sprzęt medyczny. Odbyły się szkolenia podnoszące kwalifikacje kadry medycznej tak, aby umożliwić pacjentom kompleksowe leczenie w nowoczesnych warunkach.

W oficjalnych uroczystościach uczestniczył wiceprezydent Starogardu Maciej Kalinowski.

– Przynieśliśmy wdzięczność za poczucie bezpieczeństwa – powiedział wiceprezydent Kalinowski.

W tym samym tonie wypowiadała się wójt Gminy Starogard Gdański Magdalena Forc- Cherek.

– To wyjątkowa i ważna inwestycja w skali powiatu, zrealizowana z myślą o tym, żeby mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie – mówiła wójt Forc- Cherek.

Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki, powiedział, że właściwie, to mieszkańcy zobligowali go do udziału w uroczystości, aby w ich imieniu podziękował władzom powiatu za tą inwestycję w znaczący sposób zwiększającą bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, bo ta inwestycja jest właśnie dla wszystkich mieszkańców.

Koszt inwestycji

Całkowity koszt to ponad 71 mln zł, w tym prawie 28 mln zł pochodziło ze środków unijnych. W ramach całej kwoty ponad 45 mln zł pochłonęły roboty budowlane, a ponad 23 mln zł przeznaczono na zakupu sprzętu medycznego.