Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

KOMUNIKAT STAROSTY DOTYCZĄCY SPOSOBU OBSŁUGI KLIENTÓW OD 22.04.2020 r.

KOMUNIKAT STAROSTY STAROGARDZKIEGO Z DNIA 21.04.2020 r. DOTYCZĄCY SPOSOBU OBSŁUGI KLIENTÓW OD 22.04.2020r.

Na podstawie §13 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697) w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, jak i  pracowników Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim

  1. Wszystkie zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim wykonywane są w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę Klientów.
  2. W przypadkach szczególnych, wymagających osobistego stawiennictwa w Starostwie, w celu zapewnienia pomocy Klientom, możliwa jest bezpośrednia obsługa, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem merytorycznym.
  3. W celu ułatwienia kontaktu i przyspieszenia załatwienia sprawy prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail przy każdym składanym wniosku
  4. Procedury dotyczące załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim obowiązują do odwołania.

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg obsługuje Klientów w następujący sposób:

1) Rejestracja pojazdów nowych, sprowadzanych z zagranicy oraz zarejestrowanych na terytorium RP – składanie wniosków odbywa się przez elektroniczną skrzynkę podawczą PWPW – esp.pwpw.pl

Wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski dotyczące pojazdów nowych oraz sprowadzanych z zagranicy.

Przypominamy, że na dokonanie czynności związanych z rejestracją pojazdów sprowadzonych z krajów z UE, zgłoszenia sprzedaży czy zgłoszenia nabycia pojazdu zarejestrowanych na terenie Polski obowiązuje nowy termin 180 dni.

2) Zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów zarejestrowanych na terenie RP odbywają się przez platformę ePUAP, listownie lub poprzez skrzynkę podawczą znajdującą się przy wejściu głównym do budynku Starostwa Powiatowego.

3) Wydawanie dowodów rejestracyjnych, tylko w przypadku firm prowadzących działalność związaną z obrotem samochodami, firm transportowych, odbywa się po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 58 767 35 29.

Informujemy również, że pozwolenie czasowe (dowód tymczasowy) i zalegalizowane tablice rejestracyjne zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

4) Wymiana prawa jazdy odbywa się poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą PWPW – esp.pwpw.pl. Wydawanie prawa jazdy tylko w przypadku kierowców zawodowych oraz zatrzymanych dokumentów jest możliwe po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 58 767 35 27.

Terminowe prawo jazdy zachowuje ważność do czasu odwołania stanu epidemii. Natomiast orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

5) Sprawy związane z transportem drogowym oraz projektami organizacji ruchu można załatwiać przez platformę ePUAP, listownie lub poprzez skrzynkę podawczą znajdującą się przy wejściu głównym do budynku Starostwa Powiatowego. Odbiór dokumentów odbywa się po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 58 767 35 91.

Sprawy w pozostałych Wydziałach Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim można załatwiać:

a) poprzez skrzynkę podawczą znajdującą się przy wejściu głównym do budynku Starostwa Powiatowego,

b) on-line z wykorzystaniem platformy internetowej na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP /c8ji522ua1/SkrytkaESP

c) w przypadkach szczególnych, wymagających osobistego stawiennictwa w Starostwie, w celu zapewnienia pomocy Klientom, możliwa jest bezpośrednia obsługa, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem merytorycznym.

Wykaz telefonów do Wydziałów znajduje się pod adresem http://bip.powiatstarogard.pl/m,630,wykaz-numerow-telefonow.html