Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Jaka pomoc dla obywateli Ukrainy?

Informacja Starosty Starogardzkiego z dnia 30 marca 2022 roku dotycząca wsparcia dla obywateli Ukrainy.

POBYT UCHODŹCÓW

Władze Powiatu Starogardzkiego od początku agresji Rosji na Ukrainę prowadzą działania, które mają na celu szeroko rozumianą pomoc obywatelom Ukrainy przyjeżdżającym na teren naszego powiatu.

Na podstawie porozumienia z Wojewodą Pomorskim z dnia 4 marca 2022 roku zawarte zostały umowy z podmiotami gospodarczymi, które dotyczą zakwaterowania  i wyżywienia uchodźców. Do dnia dzisiejszego Powiat Starogardzki zawarł umowy z 10 podmiotami zlokalizowanymi na terenie powiatu:

– z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Piotr Pobłocki

– z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu Grodzisko Owidz

– z ZS SADOWSCY s.c.

– z Domem Seniora „Pod Sosnami” Jakub Dobrzyński

– z Eurobud Chajewscy

– z Konopielką

– z Dworkiem Tucholskim Zblewo

– z Gminą Skarszewy Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skarszewach

– z Dom X Inwest Bud

– z Centrum rehabilitacyjno-rekreacyjnym Dobry Brat w Osieku

KOORDYNACJA DZIAŁAŃ

Już pierwszego dnia uruchomiony został całodobowy numer kontaktowy do koordynatora powiatowego w sprawie pomocy uchodźcom – tel.  696 772 080. Koordynator zajmuje się m.in. zbieraniem danych dotyczących liczby osób, które przyjechały do naszego powiatu oraz przygotowaniem informacji dla Wojewody Pomorskiego na temat stanu uchodźców  w poszczególnych gminach powiatu starogardzkiego.

Według danych z dnia 30 marca 2022 r. – 497 osób w ośrodkach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, 1570 uchodźców u osób prywatnych. W związku      z zasiedlaniem nowych ośrodków, z dniem 23 marca 2022 r. wprowadzono do statystyki nową kategorię: „Ośrodki organizowane z inicjatywy samorządowej lub inne”.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli:

 Dane dotyczące liczby uchodźców z podziałem na gminy  
   23.0324.0325.0326.0327.0328.0329.0330.03
Gmina Bobowo1414141414141414
Czarna Woda4242424242424244
Gmina Kaliska7780808383858789
Gmina Lubichowo4055556262626262
Gmina Osieczna3030303030303030
Gmina Osiek128130130130130135133133
Skarszewy  258264277281281281283301
Gmina Skórcz5858585858585858
Miasto Skórcz4955555555555555
Gmina Smętowo1616161616162020
Gmina Starogard258266270270270275296302
Miasto Starogard632659679676681685731718
Gmina Zblewo355345342350350337348358
RAZEM

ośrodki * 

prywatne          


ośrodki  z inicjatywy samorządowej lub innych
1963  

519

1338 (55 osób przeklasyfikowano do nowej kategorii – ośrodki inne)**
106 (w tym 55 osób z kategorii – prywatnie) przybyło: 51 osób (2 nowe ośrodki)
2014
523 1376        
115
2048
528 1405          
115
2067
525 1427        
115
2072
530 1427        
115
2075
523 1435        
117
2159
507 1535        
117
2184
497 1570        
117

* Ośrodki organizowane przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd.

** W związku z zasiedlaniem nowych ośrodków, z dniem 23.03.2022 r. wprowadzono do statystyki nową kategorię: „Ośrodki organizowane z inicjatywy samorządowej lub inne”. Na dzień 23 marca br.  są to 3 ośrodki, w tym 2 nowo otwarte i zaliczono do tej kategorii jedno miejsce dotąd klasyfikowane w liczbie osób zamieszkałych u osób prywatnych (55 osoby).

PUNKT KONSULTACYJNO-DORADCZY

Od 14 marca w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17A uruchomiony został punkt konsultacyjno-doradczy dla imigrantów, w tym uchodźców wojennych z Ukrainy,  który prowadzi Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia.

Do tej pory zarejestrowano numery PESEL dla 539 osób na terenie Starogardu Gdańskiego oraz około 200 w gminach, wypełnionych zostało ponad 50 wniosków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wnioski o 500+ przez PUE ZUS dla około 20 osób, wnioski o bezpłatne wyżywienie dla 8 dzieci, przygotowane zostały dokumenty do sądu na ustalenie opieki dla 3 osób, udało się znaleźć zatrudnienie dla 5 osób, udało się znaleźć mieszkanie dla 4 rodzin, wypełnionych zostało 10 wniosków do szkół ponadpodstawowych, ogólną informację przekazano około 300 osobom, a dla jednej rodziny został złożony wniosek o kartę pobytu na połączenie z rodziną. Codziennie w Punkcie udzielanych jest około 20 konsultacji.

Do zadań Punktu należy m.in. zbieranie i ewidencjonowanie potrzeb uchodźców, informowanie o prawach   i uprawnieniach, pomoc w załatwieniu najpilniejszych spraw (PESEL, ePUAP, PE ZUS, konto w banku, zdrowie, szkoła, mieszkanie), wypełnianie dokumentacji, przygotowywanie planu najbliższych działań/ścieżki dla uchodźcy (czy powinien spotkać się z doradcą pobytowym, prawnikiem, znalezienie zakwaterowania.), uruchamianie wsparcia z zasobów, którymi dysponuje punkt (prawnik, psycholog, tłumacz, wolontariusze), pomoc w bieżącym załatwianiu spraw poza punktem, jak np. przetransportowanie do punktu recepcyjnego w celu rejestracji, udanie się do urzędu, banku, apteki, przewiezienie do miejsc zamieszkania, oprowadzenie po Starogardzie Gd.