Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Fantomy dla strażaków

Za nami kolejne zwołane przez starostę starogardzkiego posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, podczas którego przekazany został zestaw fantomów.

Władze Powiatu przekazały zestaw fantomów.

W obradach biorą udział przedstawiciele policji, inspekcji, straży, pracownicy innych służb, prokuratury, wytypowani radni powiatu starogardzkiego, wytypowani przedstawiciele samorządów powiatu starogardzkiego, a także pracownicy instytucji zajmujących się zwalczaniem zjawisk patologii społecznej i zapobieganiem bezrobociu. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim, ponieważ jednym z punktów obrad było przekazanie Komendantowi Powiatowemu PSP w Starogardzie Gd zakupionego ze środków budżetu Powiatu Starogardzkiego, na wyposażenie magazynu interwencyjnego starostwa na sytuacje kryzysowe – zestawu fantomów do prowadzenia doskonalenia zawodowego z zakresu Medycznych Działań Ratowniczych i nauki udzielania pierwszej pomocy. Zestaw taki składa się z następujących głównych elementów: fantom dorosłego (Resusci Anne) do nauki udrażniania dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, prowadzenia oddechów ratowniczych, ucisków klatki piersiowej, oceny tętna; w skład ukompletowania wchodzi także tablet do oceny i zapisu wykonywanych czynności oraz ramię z dostępem dożylnym; fantom dziecka (Resusci Junior) do nauki udrożniania dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, prowadzenia oddechów ratowniczych, ucisków klatki piersiowej, oceny tętna; fantom niemowlęcia (Resusci Baby) do nauki udrożniania dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, prowadzenia oddechów ratowniczych, ucisków klatki piersiowej, oceny tętna; szkoleniowy defibrylator zautomatyzowany (AED) dla dorosłego i dziecka  z kompletem elektrod ćwiczebnych; model do nauki wstrzyknięć, imitujący tkankę miękką, służący do ćwiczenia technik wstrzyknięć środskórnych, podskórnych i domięśniowych, z możliwością montażu na fantomach i pozorantach.

Po oficjalnym wręczeniu w imieniu Zarządu Powiatu Starogardzkiego przez starostę Kazimierza Chyłę na ręce zastępcy komendanta powiatowego PSP w Starogardzie Gd. mł. bryg. Tomaszowi Nowakowi aktu przekazania, wspomnianego zestawu funkcjonariusze KP PSP omówili zastosowanie zestawu, jego możliwości szkoleniowe oraz praktycznie zademonstrowali działanie. 

W dalszej kolejności mł. bryg. T. Nowak na bazie przygotowanej prezentacji pt.:„Funkcjonowanie ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym w powiecie starogardzkim”, omówił zadania, organizację, potencjał systemu ratownictwa medycznego KSRG i realizowane działania oraz kierunki jego doskonalenia na terenie naszego powiatu. Wskazał także na rolę, jaką w systemie poprawy bezpieczeństwa obywateli odgrywają defibrylatory zewnętrzne (AED) rozmieszczane systematycznie przez starostwo na terenie wielu newralgicznych punktów na obszarze powiatu. W tym kontekście  wicestarosta Patryk Gabriel przedstawił liczbę przypadków użycia tych urządzeń i skutecznych akcji ratowniczych z ich wykorzystaniem. Dodatkowo mł. bryg. T. Nowak zwrócił uwagę na rosnącą z roku na rok liczbę tzw. Izolowanych Zdarzeń Medycznych, realizowanych przez jednostki KSRG oraz liczbę akcji w zakresie wsparcia udzielanego przez strażaków Zespołom Ratownictwa Medycznego. Podkreślił fakt rozmieszczenia jednostek OSP najbliżej społeczeństwa, w wyniku czego mogą one najszybciej przybyć z pomocą potrzebującym i zabezpieczyć poszkodowanych do czasu przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego.  Dlatego zasadnym i koniecznym jest doskonalenie umiejętności ratowników KSRG i  otrzymany zestaw jest idealny do nauki, trenowania i doskonalenia umiejętności medycznych.