Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Eksperci o rynku pracy

Odbyło się drugie spotkanie zespołu eksperckiego, który działa w oparciu o Powiatową Radę Gospodarczą. Tematem dyskusji było tym razem doradztwo zawodowe. W pierwszej kolejności poddano analizie doradztwo w szkołach podstawowych.

Mirosław Stosik, przewodniczący Powiatowej Rady Gospodarczej, zaprosił na kolejne spotkanie eksperckie.


Na ostatnim posiedzeniu Powiatowej Rady Gospodarczej, która działa przy staroście, zrodził się pomysł powołania zespołu eksperckiego, który miałby się zająć opracowaniem strategii rozwoju rynku pracy. Chodziło głównie przeciwdziałaniu malejącemu potencjałowi pracowniczemu. Koncepcja ta zyskała akceptację środowisk związanych z rynkiem pracy. W efekcie jeszcze w grudniu odbyło się pierwsze spotkanie, na którym omówiono szkolnictwo podstawowe i zawodowe w kontekście opracowania spójnego projektu systemu edukacyjnego i doradztwa zawodowego. Inną kwestią, nad którą dyskutowano, był problem odpływu najzdolniejszej młodzieży. Zastanawiano się także jak zaradzić wykluczeniu komunikacyjnemu, a także w jaki sposób pozyskiwać pracowników poprzez migrację zewnętrzną i wewnętrzną. 

Na drugim spotkaniu zespołu, które odbyło się 30 stycznia, była mowa o doradztwie zawodowym w szkołach podstawowych. Mirosław Stosik, przewodniczący Powiatowej Rady Gospodarczej, zaproponował dyskusję na zasadzie „burzy mózgów” , metodą analizy SWOT.