Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

E – geodezja w powiatach

Starosta Kazimierz Chyła wziął udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Kartuzach, w trakcie którego podpisany został list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. ,,E-geodezja w powiatach: kartuskim, kwidzyńskim, starogardzkim, sztumskim oraz mieście Słupsk”.

Starosta Kazimierz Chyła uczestniczył w spotkaniu dotyczącym E-geodezji.

Celem projektu jest utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Realizacja projektu zwiększy zakres i poprawi jakość świadczenia usług na drodze elektronicznej, poprzez zapewnienie społeczeństwu i instytucjom publicznym dostępu do spójnych, zintegrowanych  informacji przestrzennych. List intencyjny w sprawie współpracy podpisali: starosta kartuski Bogdan Łapa, starosta kwidzyński Jerzy Godzik, starosta starogardzki Kazimierz Chyła, starosta sztumski Leszek Sarnowski oraz zastępca prezydenta Słupska Marek Goliński. Miasto Słupsk będzie liderem partnerstwa i w imieniu samorządów przygotuje i złoży wniosek wraz z niezbędnymi materiałami. Jak podkreślano na spotkaniu, jest to pierwsze, historyczne porozumienie tych pięciu samorządów.

Co warto podkreślić, dzięki temu przedsięwzięciu mieszkańcy zyskają przede wszystkim szybszy i łatwiejszy dostęp do geodezyjnych baz danych. W praktyce oznacza, że będzie można sprawdzić w Internecie m.in. na jakich działkach można zaczynać budowę, jakie występuje tam uzbrojenie, czy jaka jest wartość działki itp. 

Wdrożenie rozwiązania pod nazwą E-geodezja znacznie ułatwi dostęp do danych, jakimi dysponuje Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Przedsięwzięcie ma służyć ujednoliceniu danych do jednego najbardziej aktualnego. Ułatwić ma to także wymianę danych pomiędzy inwestorami, czy innymi urzędami – podkreśla starosta Kazimierz Chyła.Mam nadzieję, że projekt zostanie wdrożony jak najszybciej.

Dzięki E-geodezji mieszkańcy mają zyskać możliwość składania wniosków drogą online, dokonywania płatności, pobierania materiałów. Te dane, które będą pozyskiwać, będą zgodne z najnowszymi przepisami.

Starostowie czterech powiatów oraz prezydent jednego miasta podpisali list intencyjny.

Przedsięwzięcie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Najprawdopodobniej w trzecim kwartale tego roku ma zostać ogłoszony konkurs. W jego puli ma znaleźć się 5 mln złotych.  Projekt jest zaplanowany do realizacji w latach 2022-2027. Szczegółowy harmonogram realizacji zostanie określony w odrębnych umowach.

Podpisanie listu to ważny krok, by wdrożyć projekt E-geodezja.