Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Budujemy nowy dom

Właśnie podpisana została umowa na budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z budynkiem gospodarczym w miejscowości Owidz. Tu bezpieczny dom znajdą dzieci całkowicie lub częściowo pozbawione opieki rodziców.

Tak wygląda wizualizacja placówki w Owidzu.

Placówka w Owidzu ma zapewnić całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców. Jej celem jest również podejmowanie działań w kwestiach powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej lub przysposobienia. Rolą systemu pieczy zastępczej jest zapewnienie dziecku bezpiecznego środowiska wychowawczego respektującego jego prawa.

Zaplanowaliśmy stworzenie placówki dla 14 wychowanków – wyjaśnia starosta Kazimierz Chyła. – Obiekt zostanie przystosowany na potrzeby pełnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej.

W ramach inwestycji powstanie budynek mieszkalny parterowy o powierzchni użytkowej ok. 290 m kw. oraz budynek gospodarczy pełniący funkcję pomocniczą dla budynku głównego placówki. W dokumentacji projektowej budynek został podzielony na dwie strefy. W strefie administracyjno-socjalnej wydzielono wejście główne z wiatrołapem, korytarz zapewniający dostęp do salonu z aneksem kuchennym, pomieszczeń sanitarnych, pralni, pomieszczenia na sprzęt porządkowy, pokoju gościnnego, pokoju opiekuna, pokoju dyrektora i pomieszczenia technicznego. W strefie mieszkalnej dla dzieci znajduje się sześć pokoi z dwiema łazienkami dostępnymi z korytarza.

Budynek, jak i dostęp do budynku, zostanie dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Źródłem ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w budynku będzie pompa ciepła. Na obiekcie zostanie również zamontowana instalacja fotowoltaiczna. 

Do tej inwestycji przygotowywaliśmy się bardzo długo – przypomina wicestarosta Patryk Gabriel. – Szukaliśmy nie tylko możliwości finansowania, ale również odpowiedniej lokalizacji. Wraz z Wioletą Strzemkowską-Konkolewską, członkiem Zarządu Powiatu, spotkaliśmy się z mieszkańcami Owidza, a wcześniej też z władzami Gminy Starogard. Zapadła decyzja, a za kilkanaście miesięcy dom będzie gotowy.

Władze Powiatu podpisały umowę z wykonawcą oraz firmą, która będzie pełnić nadzór inwestorski.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Handlowe „Stella” Andrzej Stella z siedzibą w Starogardzie Gdańskim. Ze strony Zamawiającego nadzór inwestorski nad robotami pełni przedsiębiorstwo Inwestycje Budowlane „MARKON” Mariusz Konieczka. Dokumentację techniczną opracowała firma Archika Pracownia Architektoniczna Karol Szykowny również z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.

Łączna wartość inwestycji, którą z ramienia Starostwa Powiatowego nadzoruje Anna Flatau-Dłużewska z Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich oraz Beata Gradowska, naczelnik tego Wydziału, wynosi ponad 2,2 mln zł. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to ostatni kwartał 2022 roku.