Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

77. rocznica Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 1944 roku o godz. 17.00 wybuchło Powstanie Warszawskie. Zostało ono zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”. Od strony militarnej było wymierzone przeciwko Niemcom, jednak jego głównym celem była próba ratowania powojennej suwerenności oraz niepodległości Polski, poprzez odtworzenie w stolicy legalnych władz państwowych, będących naturalną kontynuacją władz przedwojennych. W tym roku mija 77. lat od tego wydarzenia.

Godzina W. Oddanie hołdu i czci Powstańcom Warszawskim.

Zarząd Powiatu Starogardzkiego, Wicestarosta Patryk Gabriel oraz Wioleta Strzemkowska-Konkolewska, Etatowy Członek Zarządu złożyli wiązankę kwiatów przy pomniku Poległych i Zamordowanych Harcerzy w latach 1939 – 1944. Wspólnie z harcerzami z Hufca ZHP Starogard Gdański stanęli w kręgu gdzie razem, śpiewali powstańcze piosenki takie jak: Warszawo ma, Sanitariuszka Małgorzata, Pałacyk Michla, Hej, chłopcy, bagnet na broń, Warszawskie dzieci. Spotkanie zakończyło się puszczeniem braterskiej iskierki przez Komendantkę Hufca, harcmistrzynię Angelikę Siemieńską.

Od lewej: Patryk Gabriel Wicestarosta Starogardzki, Wioleta Strzemkowska-Konkolewska Członek Zarządu oraz Lucyna Herold-Wąs Prezes Powiatowego Zarządu PSL składają kwiaty i znicze pod pomnikiem Poległych i Zamordowanych Harcerzy.

63 dni krwawych walk

31 lipca 1944 roku, wskutek otrzymanych meldunków o wycofywaniu się Niemców z przedpola Warszawy i pojawieniu się sowieckich czołówek pancernych w bezpośredniej bliskości stolicy, gen. Bór-Komorowski po konsultacji z oficerami swojego sztabu i delegatem rządu na kraj Janem Jankowskim podjął decyzję o rozpoczęciu powstania w Warszawie następnego dnia – 1 sierpnia 1944 o godz. 17.00.

Od tej chwili, przez kolejne 2 miesiące Warszawa stała się miejscem heroicznego boju żołnierzy Armii Krajowej z przeważającymi siłami hitlerowskimi. W żaden efektywny sposób na pomóc Powstaniu nie przyszły wojska sowieckie, które stały na drugim brzegu Wisły. Po 63 dniach krwawych walk, 2 października 1944 roku, powstańcy złożyli broń i wraz z ludnością cywilną opuścili Warszawę. Następnie, na rozkaz Hitlera, stolica Polski była systematycznie niszczona, aż do jej wyzwolenia 17 stycznia 1945 roku.

Krąg harcerski wszystkich harcerzy, gości i przyjaciół. Zatrzymaliśmy się wszyscy razem o godz. 17:00.

Uczestnikami powstania byli również mieszkańcy Kociewia, a w tym gronie harcerze. Kociewiacy uczestniczący w Powstaniu Warszawskim: Bronisław Szymański 14 lat harcerz Szare Szeregi; Zygmunt Bączkowski harcerz, Starogard; Stefania Rebandel, łączniczka, Starogard; Ksiądz Walerian Pączek, harcerz, Lipinki Królewskie pod Starogardem; Ksiądz Bronisław Jagła, opiekun drużyny gimnazjalnej w Starogardzie; Witold Wetta ,harcerz, Starogard; Tadeusz Rekowski, harcerz, Starogard; Józef Trzosowski ze Starogardu; Franciszek Reszka, Starogard; Zygmunt Szadokierski „Puchacz” i wielu innych.

Razem stańmy w kręgu harcerskim.