Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

10 budynków z nowoczesną instalacją

Władze Powiatu Starogardzkiego wielokrotnie podkreślały, ale też udowadniały swoim działaniem, że kwestie klimatu, ochrony środowiska i ekologii są wyjątkowo ważne. Nikogo nie powinno więc dziwić, że właśnie podpisana została umowa na montaż instalacji fotowoltaicznych w aż 10 lokalizacjach!

28 września br. to ważna data – podpisana została umowa na instalację fotowoltaiczną.

Do 1 lutego 2022 roku zwycięzca przetargu, czyli firma Intek-Tech Piotr Prażuch ze Skowarcza, wykona instalację fotowoltaiczną na budynkach 8 szkół należących do Powiatu Starogardzkiego oraz na budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i budynku Starostwa Powiatowego. Wśród placówek, które już niebawem będą mogły korzystać z nowoczesnej technologii, znalazły się:

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starogardzie Gd.,
  • I Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gd.,
  • II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gd.,
  • Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gd.,
  • Technikum w Owidzu,
  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnej Wodzie,
  • Kociewskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starogardzie Gd.,
  • Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Bolesławowie

Umowa między władzami Powiatu reprezentowanymi przez Patryka Gabriela, wicestarostę starogardzkiego oraz Wioletę Strzemkowską-Konkolewską, członka Zarządu Powiatu a Piotrem Prażuchem, właścicielem firmy Intek-Tech Technika Instalacji, została podpisana 28 września br.

Na czym mają polegać prace? Najpierw firma Intek-Tech wykona dokumentację projektową, następnie dostarczy, a na koniec zamontuje instalację fotowoltaiczną. Sumaryczną moc wszystkich instalacji wchodzących w skład projektu szacuje się na ok. 340 kWp, a moce indywidualnych instalacji wahają się pomiędzy 14 kWp a 49 kWp. Wszystkie zostały zaprojektowane w formule tzw. mikroinstalacji, czyli poniżej 50kWp, a zatem niewymagających pozwolenia na budowę. Liczba projektowanych w projekcie kompletów paneli fotowoltaicznych waha się pomiędzy 33 szt. dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie, a 124szt. w obiektach starogardzkich:  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, II Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Szkół Ekonomicznych. Szacowany całkowity roczny uzysk energetyczny generowany w projekcie to prawie 320 000 kWh. Gdybyśmy mieli tę wartość sobie zobrazować, to taki uzysk wystarczyłby na 80 domów jednorodzinnych!

  • Bardzo cieszymy się, że właśnie zaczynamy kolejną inwestycję, której realizacja wpłynie na nasze środowisko – podkreśla wicestarosta Patryk Gabriel. – Staramy się, aby takich rozwiązań w powiecie starogardzkim było jak najwięcej, stąd wcześniej przykładowo wykonaliśmy termomodernizację obiektów należących do Powiatu, zamontowaliśmy pompy ciepła w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku, czy też realizowaliśmy projekt wyspy energetycznej w Skórczu. Chcemy w ten sposób zachęcić też inne samorządy oraz instytucje do wzmożonych działań na rzecz klimatu.
Inwestycję nadzorować będzie Karol Boniec i Beata Gradowska.

Z ramienia Powiatu Starogardzkiego inwestycję nadzorować będzie Karol Boniec z Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich oraz Beata Gradowska, naczelnik tego Wydziału. Całkowity koszt przedsięwzięcia to nieco ponad 2 mln zł. Inwestycja finansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Tekst i fot.: Ewa Macholla-Jacewicz