Przejdź do treści
Rusza Konkurs Grantowy!

Rusza Konkurs Grantowy!

Zarząd Powiatu w dniu 28 listopada ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wyniki konkursu ofert na prowadzenie w Powiecie Starogardzkim punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Wyniki konkursu ofert na prowadzenie w Powiecie Starogardzkim punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja

Informacja

Informuje się, że został opracowany projekt Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.

Zarząd Województwa Pomorskiego zapewniając udział społeczeństwa w opracowaniu przedmiotowej Aktualizacji Programu ochrony powietrza ogłosił konsultacje społeczne, które trwają od dnia 24 listopada do 14 grudnia 2016 r.

 

II etap konkursu "Jedną mamy misję zwalczamy wspólnie niską emisję".

II etap konkursu "Jedną mamy misję zwalczamy wspólnie niską emisję".

Komisja konkursowa ogłosiła listę prac, które dostały sie do II etapu konkursu pn. " "Jedną mamy misję zwalczamy wspólnie niską emisję". 

Kalendarz wydarzeń
grudzień 2016
PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1