Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Zmieniają się numery telefonów do jednostek policji

Zmienią się numery telefonów do komend Policji w całym kraju. Aby dodzwonić się do jednostki Policji, zamiast numeru kierunkowego, będzie trzeba wybrać wyróżnik MSWiA – 47. Ze względu na skalę przedsięwzięcia planowany jest 6-miesięczny okres, podczas którego równolegle będą funkcjonowały dotychczas używane numery lokalne.

Efektem uruchomienia wyróżnika będzie kompleksowa zmiana sposobu wybierania oraz kierowania połączeń dla stacjonarnych telefonów resortowych w tym Policji, która ma krytyczne znaczenie dla obywateli, ale również dla samych policjantów i pracowników Policji.

Przykład:

Chcę dodzwonić się do Zespołu Prasowego KWP w Gdańsku numer dotychczasowy 58 32 15789

Po zmianie będzie to 47 74 15789, gdzie:

47 – numer MSWiA
74 – numer województwa pomorskiego

Wyróżnik AB=47 należy traktować jako jednolity numer kierunkowy do sieci resortowej w skali całego kraju. Do tej pory każda jednostka Policji zapewniała kierowanie ruchu pomiędzy publiczną siecią telekomunikacyjną (PSTN) a siecią resortową we własnym zakresie, co powodowało, że numeracja każdego z województw odzwierciedlała publiczną numerację opartą o podział na 49 stref numeracyjnych.

Z uwagi na skalę wdrożenia oraz konieczność sukcesywnego wygaszania obowiązujących umów z operatorami sieci publicznych, jak również znaczenie dla funkcjonowania jednostek Policji planowany jest 6-miesięczny okres, podczas którego równolegle będą funkcjonowały dotychczas używane numery lokalne.

NUMERY TELEFONÓW DO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STAROGARDZIE GD. 

– DYŻURNY: tel. 47 74 27 222, fax. 47 74 27 446 

mail: komenda.starogard@gd.policja.gov.pl

– WYDZIAŁY:

Wydział Kryminalny 47 74 27 210
Wydział Dochodzeniowo-Śledczy 47 74 27 240
Wydział Prewencji 47 74 27 230
Zespół ds. Nieletnich 47 74 27 322
Wydział Ruchu Drogowego 47 74 27 217
Jednoosobowe Stanowisko ds. prasowo-informacyjnych 47 74 27 233
Zespół Kadr i Szkolenia 47 74 27 204
Zespół Techniki Kryminalistycznej 47 74 27 351
Jednoosobowe stanowisko ds. prezydialnych 47 74 27 203
Referat Wspomagający 47 74 27 227
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelaria Tajna 47 74 27 245

 NUMERY DO DZIELNICOWYCH

MIASTO I GMINA STAROGARD: http://bip.starogardgdanski.kpp.policja.gov.pl/122/twoj-dzielnicowy/miasto-i-gmina-staroga/28626,KPP-Starogard-Gd.html

SKARSZEWY: http://bip.starogardgdanski.kpp.policja.gov.pl/122/twoj-dzielnicowy/pp-skarszewy/10630,PP-SKARSZEWY.html

SKÓRCZ: http://bip.starogardgdanski.kpp.policja.gov.pl/122/twoj-dzielnicowy/pp-skorcz/10632,PP-SKORCZ.html

ZBLEWO: http://bip.starogardgdanski.kpp.policja.gov.pl/122/twoj-dzielnicowy/pp-zblewo/10638,PP-ZBLEWO.html

KALISKA: http://bip.starogardgdanski.kpp.policja.gov.pl/122/twoj-dzielnicowy/pp-kaliska/10644,PP-KALISKA.html

LUBICHOWO: http://bip.starogardgdanski.kpp.policja.gov.pl/122/twoj-dzielnicowy/pp-lubichowo/10645,PP-LUBICHOWO.html

POSTERUNKI POLICJI PODLEGŁE: http://www.starogardgdanski.policja.gov.pl/m13/informacje/struktura-organizacyjna/posterunki/62858,Posterunki.html