Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RPS

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji:

a) stwierdzenie prawomocności posiedzenia komisji,

b) przyjęcie porządku posiedzenia komisji.

2. Rozpatrzenie skargi na działanie Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gdańskim – przyjęcie stanowiska komisji w przedmiotowej sprawie.

3. Sprawy różne.

4. Zakończenie posiedzenia Komisji.