Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetowej

Przewodniczący Komisji Leszek Burczyk zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Powiatu Starogardzkiego, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2021 r. o godz. 11.00 w sali 201 budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Sprawy regulaminowe:
a)  stwierdzenie prawomocności posiedzenia Komisji,

b) przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia Komisji.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał:

1) zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie uchwalenia budżetu    Powiatu Starogardzkiego na rok 2021;

2) zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej;

3) w sprawie realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego w Gminie Starogard Gdański – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2718G w miejscowości Rywałd
w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów;

4) w sprawie realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego w Gminie Starogard Gdański – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2706G w miejscowości Krąg w zakresie budowy chodnika, zjazdów;

5) w sprawie realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego w Gminie Starogard Gdański – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2710G w miejscowości Kolincz
w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów;

6) w sprawie realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2414G – ul. Jeziornej w miejscowości Pogódki;

7) w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego w 2021 r. pn.: „Budowa placu manewrowego przy drodze powiatowej nr 2727G w miejscowości Kamionka, Gmina Smętowo Graniczne”;

8) w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do Powiatu Starogardzkiego;

9) w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji polegającej na budowie parkingu przy Kociewskim Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim;

10) w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji przebudowy i modernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim;

11) w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji drogowych w powiecie starogardzkim;

12) w sprawie przeznaczenia środków na budowę Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

3. Sprawy bieżące.

4. Zakończenie posiedzenia Komisji.