Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Informacja o zamiarze wywłaszczenia

Starosta Starogardzki, działając na podstawie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz. 1990 t. j.), podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Rok 2022

Rok 2021