Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Aktualności


Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne

Uchwała nr 83/533/2021 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „Wsparcie osób z terenu Powiatu Starogardzkiego dotkniętych przemocą – diagnoza psychologiczna, konsultacje i terapia” w 2021 roku.

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne

UCHWAŁA NR 81/520/2021 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. 

Protokół konsultacji projektu programu współpracy Powiatu Starogardzkiego z organizacjami pozarządowymi

Protokół konsultacji projektu programu współpracy Powiatu Starogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwały Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starogardzkiego na 2021 rok.

Nabór kandydatów do komisji konkursowej

Uchwała nr 68/447/2020 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Starogardzkim przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku. 

Konkurs ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Uchwała nr 68/446/2020 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji w Powiecie Starogardzkim przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.

UCHWAŁA NR 63/411/2020 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji – z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- projektu uchwały Rady Powiatu Starogardzkiego dotyczącego Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.