Zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów zarejestrowanych na terenie RP

Szanowni Klienci, w obecnej sytuacji zachęcamy do przesyłania zgłoszeń zbycia lub nabycia pojazdów z wykorzystaniem platformy ePUAP. Specjalnie przygotowany formularz ułatwi przekazanie niezbędnych danych, zadba o ich kompletność, a także pozwoli dołączyć skan lub zdjęcie dokumentu potwierdzającego zakup/sprzedaż pojazdu.

Kliknij w link, by złożyć przez ePUAP zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu zarejestrowanego:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/motoryzacja-i-transport/rejestracja-pojazdu/zawiadomienie-o-zbyciu-pojazdu-2

Przypominamy również, że zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdów można składać za pomocą poczty listownej lub osobiście do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do budynku Starostwa.

Formularze do pobrania znajdą Państwo w załącznikach. 

Przypominamy, że bez względu na formę zgłoszenie powinno zawierać wniosek oraz skan/zdjęcie dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie/nabycie pojazdu (np. umowa kupna-sprzedaży, faktura).