Wtórnik tablicy rejestracyjnej

Jeśli tablice rejestracyjne zniszczyły się, zostały zgubione lub skradzione możesz wyrobić wtórnik zachowując ten sam numer rejestracyjny.

 

Wniosek o wydanie wtórnika można złożyć:

- w formie elektronicznej – wysyłając na adres komunikacja@powiatstarogard.pl skany wymaganych dokumentów.

- osobiście w Wydziale – umawiając się wcześniej na wizytę pod nr tel. 58 767 35 36 lub 58 767 35 30.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych (znajduje się poniżej w formularzach do pobrania),
 • dowód rejestracyjny,
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • aktualne ubezpieczenie OC,
 • w przypadku gdy tablice zostały skradzione - zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych,
 • jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli (druk pełnomocnictwa znajduje się poniżej w formularzach do pobrania),

 

Opłaty:

- za wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej samochodowej lub motocyklowej – 1 szt. – 53,00 zł,

- za wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych samochodowych – 2 szt.  – 93,00 zł,

- za wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej motorowerowej – 1 szt.  – 43,00 zł,

- w przypadku pełnomocnictwa – 17,00 zł,

W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Przy dokonywaniu płatności przelewem w tytule przelewu prosimy wpisać „Wtórnik tablicy rejestracyjnej o nr rej. GST… (podać nr rej. pojazdu)”.

Opłat za czynności rejestracyjne dokonywać można kartą płatniczą, gotówką w kasie banku w przypadku załatwiana sprawy osobiście w urzędzie lub na konto:

 • Nr konta do opłat komunikacyjnych (za wtórnik tablicy) Bank Spółdzielczy Starogard Gdański 67 8340 0001 0003 5321 2000 0073
 • Nr konta do opłaty skarbowej (za pełnomocnictwo) na Urząd Miejski Starogard Gdański nr konta 94 8340 0001 0001 1400 2000 0001

 

Termin i sposób załatwienia

Czas oczekiwania na wtórnik wynosi do 7 dni roboczych. O tym, że tablica jest gotowa do odbioru powiadomimy Cię telefonicznie.

 

Do odbioru tablicy/tablic wymagany jest:

 • dowód osobisty;
 • dowód rejestracyjny;
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana;
 • w przypadku wniosku o wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej do odbioru tablicy konieczne jest przedłożenie drugiej tablicy rejestracyjnej;

 

Uwaga!

 • W związku z wprowadzeniem nowych przepisów z zakresu rejestracji pojazdów, od 1.06.2018r. obowiązuje nowy wzór tablic rejestracyjnych - zmianie uległa wielkość czcionki. Jeżeli tablica rejestracyjna, którą utraciłeś lub została zniszczona wydana była przed tą datą, wówczas zobowiązany jesteś do wyrobienia wtórnika dwóch tablic (zgodnych z obowiązującymi przepisami).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pliki do pobrania