Wracają 30-dniowe terminy

Wracają 30-dniowe terminy na rejestrację pojazdu sprawdzonego z terytorium Unii oraz zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu. 

Zgodnie z „ustawą antycovidową” od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. terminy na zarejestrowanie pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonym z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zostały wydłużone z 30 dni do 180 dni.

            Po dniu 31 grudnia 2020 r. powrócą jak dotąd obowiązujące terminy. Dotychczasowe terminy 30-dniowe będą obowiązywać w odniesieniu do pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprawdzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej dopiero po 31 grudnia 2020 r. oraz zarejestrowanego pojazdu nabytego lub zbytego po dniu 31 grudnia 2020 r.

            Tym samym właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, który sprawdzi go z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej przed dniem 31 grudnia 2020 r. (np. w połowie grudnia) będzie zobowiązany zarejestrować ten pojazd w terminie 180 dni od dnia jego sprowadzenia. Odpowiednio właściciel zarejestrowanego pojazdu, który dokona nabycia lub zbycia tego pojazdu przed dniem 31 grudnia 2020 r. (np. w połowie grudnia), również będzie miał 180 dni na wypełnienie obowiązku zawiadomienie o tym fakcie starosty.

Niewykonanie przez właściciela obowiązku zgłoszenia zbycia, nabycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP lub rejestracji pojazdu sprowadzonego do Polski z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w 30-dniowym terminie, spowoduje nałożenie kary finansowej w wysokości od 200 do 1000 zł.