Rejestracja przez Internet

Zachęcamy do składania  wniosków o rejestrację pojazdu za pomocą skrzynki podawczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych – adres strony www.esp.pwpw.pl

Wnioski składane elektronicznie przez osoby prywatne będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Spróbuj to proste!

1. Wejdź na stronę www.esp.pwpw.pl

rejestracja-przez-internet-6476.jpg

 

2. Zarejestruj się.

rejestracja-przez-internet-6477.jpg

 Nie zapomnij podać swojego nr telefonu!

 

3. Z Menu wybierz „Złóż wniosek”.

rejestracja-przez-internet-6478.jpg

 

4. Wybierz województwo i nasze starostwo.

rejestracja-przez-internet-6479.jpg

 5. Wybierz jaką sprawę z zakresu rejestracji chcesz załatwić.

 rejestracja-przez-internet-6480.jpg

 

6. Wprowadź dane dotyczące pojazdu.

 rejestracja-przez-internet-6481.jpg

 

7. Dodaj załączniki, czyli skany wszystkich dokumentów potrzebnych do załatwienia danej sprawy. Informację o wymagany dokumentach znajdziesz w Kartach Informacyjnych - http://bip.powiatstarogard.pl/m,599,wzory-wnioskow.html

rejestracja-przez-internet-6482.jpg

 

Załączniki mogą być w formatach: JPG/JPEG lub preferowany przez nas PDF.

Dla załączników typu JPG i JPEG wielkość nie może być większa niż 200KB.
Dla załączników typu PDF wielkość nie może być większa niż 2048KB na stronę.

8. Podpisz wniosek za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

rejestracja-przez-internet-6483.jpg

Podpis kwalifikowany jest skrótem dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Podpis tego typu musi spełniać warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym. Jest on weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym, a składany przy pomocy bezpiecznego urządzenia do składania podpisu. Jest to podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu.
Profil zaufany jest bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.
Źródło: http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ProfilZaufany

 9. Gotowe! Wniosek złożony!
Gdy wniosek przejdzie proces weryfikacji technicznej i zostanie przekazany do urzędu przy wysłanym wniosku pojawi się Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Jest to elektroniczne potwierdzenie równoważne z potwierdzeniem złożenia wniosku w urzędzie.

10. Umówimy Cię na wizytę w Wydziale Komunikacji.

Po pozytywnym sprawdzeniu  wniosku właściciel pojazdu będzie telefonicznie umówiony na wizytę celem przedstawienia oryginałów wymaganych dokumentów oraz tablic rejestracyjnych. Równocześnie właściciel odbierze pozwolenie czasowe, zalegalizowane tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną lub decyzję o wyrejestrowaniu.  

Wszelkie opłaty związane z rejestracją pojazdów załatwisz w urzędzie.

11. Potrzebujesz dodatkowej pomocy.

Pomoc do obsługi strony znajdziesz pod adresem https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help

e-mail do PWPW dla Obywatela (pomoc techniczna): esp.pik@pwpw.pl

Nr telefonu do Wydziału Komunikacji  58 767 35 36.