Dodatkowa tablica rejestracyjna

Dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika

Jeśli masz zamontowany bagażnik rowerowy, który zakrywa tylną tablicę rejestracyjną musisz zamówić dodatkową tablicę.

Dodatkową tablicę rejestracyjną wydaje się dla pojazdu samochodowego z wyłączeniem motocykla.

Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej można złożyć:

- w formie elektronicznej – wysyłając na adres komunikacja@powiatstarogard.pl skany wymaganych dokumentów

- osobiście w Wydziale – umawiając się wcześniej na wizytę pod nr tel. 58 767 35 36.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej (znajduje się poniżej w formularzach do pobrania),
  • dowód rejestracyjny,
  • dowód uiszczenia opłaty,
  • pełnomocnictwo od współwłaściciela pojazdu jeśli nie stawiają się wszyscy właściciele pojazdu (druk pełnomocnictwa poniżej  w formularzach do pobrania)

Opłaty:

- za wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej – 53,00 zł,

- w przypadku pełnomocnictwa – 17,00 zł,

W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Przy dokonywaniu płatności przelewem w  tytule przelewu prosimy wpisać „Dodatkowa tablica rejestracyjna o nr rej. GST… (podać nr rej. pojazdu)”.

Opłat za czynności rejestracyjne dokonywać można w kasie Banku w przypadku załatwiana sprawy osobiście w urzędzie lub na konto:

  • Nr konta do opłat komunikacyjnych (za dodatkową tablicę) Bank Spółdzielczy Starogard Gdański  67 8340 0001 0003 5321 2000 0073
  • Nr konta do opłaty skarbowej (za pełnomocnictwo) na urząd Miejski Starogard Gdański nr konta  94 8340 0001 0001 1400 2000 0001

Termin i sposób załatwienia

Dodatkowa tablica rejestracyjna będzie gotowa w ciągu 7 dni roboczych. O tym, że tablica jest gotowa do odbioru powiadomimy Cię telefonicznie.

Do odbioru dodatkowej tablicy wymagany jest:

  • dowód rejestracyjny,
  • dowód osobisty.

Pamiętaj! Gdy sprzedasz pojazd musisz, oddać kupującemu dodatkową tablicę.

 

 

pliki do pobrania