Skład Rady Powiatu

 skład Rady Powiatu wchodzi 25 radnych. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Powiatu określa stosowna ustawa.

 

Skład Rady Powiatu Starogardzkiego VI kadencji (2018-2023):

 • BRZOSKOWSKI Wiesław
 • BURCZYK Leszek
 • BYCZKOWSKI Marcin
 • CESARZ Piotr
 • CHEŁCHOWSKI Tadeusz
 • CHYŁA Kazimierz
 • CYWIŃSKI Antoni
 • CZAJA Bogdan
 • FIAŁEK Jerzy
 • GABRIEL Patryk
 • HEROLD Arkadiusz
 • KAMYSZ Krzysztof
 • KOLASKA Lech
 • KUROWSKA Stanisława
 • MARCZAK Jacek
 • MYKOWSKI Jerzy
 • NAGÓRSKI Dariusz
 • ROGALSKI Tomasz
 • SOMMERFELD Ewa
 • STANKOWIAK Mikołaj
 • STRZEMKOWSKA-KONKOLEWSKA Wioleta
 • SYKUTERA Witold
 • SZUBARCZYK Piotr
 • WIERZBA Robert
 • WIŚNIEWSKA Sylwia