Raport o stanie Powiatu Starogardzkiego za 2019 r.

Zgodnie z art. 30a ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 t.j.) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Dnia 1 lipca 2020 r. o godz. 13.00 w hali sportowej w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim przy ul. J. Sobieskiego 6 odbędzie się XX Sesja Rady Powiatu Starogardzkiego, na której zostanie przedstawiony „Raport o stanie Powiatu Starogardzkiego za 2019 rok”. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 300 podpisami. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.30 w Starostwie Powiatowym ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim (pokój 207). Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.