Rada Powiatu Starogardzkiego

W skład Rady Powiatu wchodzi 25 radnych. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Powiatu określa stosowna ustawa.

Skład Rady Powiatu Starogardzkiego VI kadencji (2018-2023)

1. BRZOSKOWSKI Wiesław
2. BURCZYK Leszek
3. BYCZKOWSKI Marcin
4. CESARZ Piotr
5. CHEŁCHOWSKI Tadeusz
6. CHYŁA Kazimierz
7. CYWIŃSKI Antoni
8. CZAJA Bogdan
9. FIAŁEK Jerzy
10.GABRIEL Patryk
11.HEROLD Arkadiusz
12.KAMYSZ Krzysztof
13.KOLASKA Lech
14.KUROWSKA Stanisława
15.MARCZAK Jacek
16.MYKOWSKI Jerzy
17.NAGÓRSKI Dariusz
18.ROGALSKI Tomasz
19.SOMMERFELD Ewa
20.STRZEMKOWSKA-KONKOLEWSKA Wioleta
21.SYKUTERA Witold
22.SZUBARCZYK Piotr
23.WIERZBA Robert
24.WIŚNIEWSKA Sylwia