Zarząd Powiatu Starogardzkiego informuje

Zarząd Powiatu Starogardzkiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od dnia   13 września 2019 do dnia 04 października 2019 wykaz nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem. Do oddania w najem przeznaczono pomieszczenia, usytuowane na I piętrze budynku położonego przy ul. Mickiewicza 9 w Starogardzie Gdańskim, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 136/19 - na rzecz dotychczasowego najemcy.

pliki do pobrania