Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia z zasobu Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia z zasobu Skarbu Państwa.