Prośba o odebranie dokumentacji

Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim zwraca się z prośbą do wszystkich inwestorów, którzy nie odebrali swojej dokumentacji projektowej dotyczącej pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń na prowadzenie robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, o odebranie wszelkiej nieodebranej dokumentacji w terminie do 31 sierpnia 2019 roku

W przypadku niedotrzymania w/w terminu dokumentacja nieodebrana zostanie zniszczona i będzie możliwość tylko odpłatnej kopii w kwocie 5,00 zł za każdą stronę A4. Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu 58 767 35 20.