Ogłoszenie

Starosta Starogardzki, działając na podstawie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym przez udzielenie zezwolenia na  zakładanie  i przeprowadzenie   na  nieruchomości, działce nr  2/18, położonej w obrębie Trzcińsk, gmina Starogard  Gdański,  przewodów i urządzeń  służących do przesyłania  lub dystrybucji gazów.

pliki do pobrania