Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszone zostały do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od dnia 28 marca 2019 do dnia 18 kwietnia 2019 wykazy pomieszczeń, wchodzące w skład nieruchomości zabudowanych z zasobu Powiatu Starogardzkiego, przeznaczone do użyczenia i oddania w najem.