Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od dnia 31 października 2018 do dnia 21 listopada 2018 wykaz nieruchomości, stanowiącej przedmiot własności Powiatu Starogardzkiego, przeznaczonej do użyczenia na rzecz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w celu prowadzenia Terenowego Punktu Paszportowego. Do użyczenia przeznaczono pomieszczenie, usytuowane na parterze budynku, położonego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 323 i 313.

 
pliki do pobrania