Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim stosownie stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od 14 sierpnia 2018 roku do dnia 3 września 2018 roku wykaz nieruchomości, stanowiącej przedmiot własności Powiatu Starogardzkiego, przeznaczonej do najmu. Do oddania w najem przeznaczono pomieszczenia, usytuowane na I piętrze budynku położonego przy ul. Mickiewicza 9 w Starogardzie Gdańskim, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 136/19, na rzecz dotychczasowego najemcy - Starogardzkiego Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka”.

pliki do pobrania