Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od 29 marca 2018 roku do dnia 19 kwietnia 2018 roku wykaz nieruchomości, stanowiącej przedmiot własności Powiatu Starogardzkiego, przeznaczonej do najmu. Do najmu przeznaczono pomieszczenie, usytuowane na parterze budynku, położonego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim, w celu prowadzenia punktu obsługi kasowej.

pliki do pobrania