Informacja

Z zasobu nieruchomości Powiatu Starogardzkiego przeznaczone zostały do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański, zgodnie z art. 37 ust 2. pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość drogowe, położone w obrębie 18 i 19 miasta Starogard Gdański.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, ulica Kościuszki 17 oraz umieszczeniu na stronie internetowej Starostwa na okres 21 dni, tj. od dnia 17.05.2017 r. do dnia 6.06.2017 r. włącznie.

pliki do pobrania