Ogłoszenia i informacjeNieruchomości do oddania w dzierżawę lub w najem

Nieruchomości do oddania w dzierżawę lub w najem

Starosta Starogardzki stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszone zostały wykazy nieruchomości, stanowiących przedmiot własności Skarbu Państwa przeznaczone do oddania w dzierżawę oraz w najem, w trybie bezprzetargowym. 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszone zostały do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 7 lutego 2018 do dnia 28 lutego 2018 roku wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Starosta Starogardzki ogłasza przetargi ustne nieograniczne na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Skarbu Państwa. 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od dnia 6 grudnia 2017 do dnia 27 grudnia 2017 wykaz nieruchomości, stanowiącej przedmiot własności Powiatu Starogardzkiego, przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w celu prowadzenia Terenowego Punktu Paszportowego. Do użyczenia przeznaczono pomieszczenie, usytuowane na parterze budynku, położonego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 323 i 313."

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od dnia 27 listopada 2017 do dnia 18 grudnia 2017 wykaz nieruchomości. 

Informacja

Informacja

Starosta Starogardzki informuje, że decyzją z dnia 14 listopada 2017 roku ogłosił wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od dnia 4 listopada 2017 roku do dnia 25 listopada 2017 wykaz nieruchomości. 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

STAROSTA STAROGARDZKI ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, pokrytej wodami powierzchniowymi stojącymi jeziora Bagienko - dz. nr 466,  obręb Wda, gmina Lubichowo. 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od dnia 2 października 2017 do dnia 23 października 2017 wykaz nieruchomości, stanowiącej przedmiot własności Powiatu Starogardzkiego, przeznaczonej do użyczenia. Do użyczenia przeznaczono pomieszczenia, usytuowane na parterze i I piętrze budynku  położonego przy ul. Mickiewicza 9 w Starogardzie Gdańskim, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 136/19, na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gdańskim.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Starosta Starogardzki w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu wykaz nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa.