Ogłoszenia i informacjeOgłoszenie

Ogłoszenie

Starosta Starogardzki w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu wykaz nieruchomości, stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu wykaz nieruchomości zabudowanej. 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od dnia 9 czerwca 2017 do dnia 30 czerwca 2017 wykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej przedmiot własności Powiatu Starogardzkiego, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym. Ponadto wykaz ten został zamieszczony na stronie internetowej Powiatu Starogardzkiego. 

Obwieszczenie

Obwieszczenie

w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla powiatu starogardzkiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024

Informacja

Informacja

Zarząd Powiatu Starogardzkiego informuje, że w dniu 16.05.2017 r. ogłosił wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Uchwała

Uchwała

Uchwała Nr 94/613/2017 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyboru realizatora "Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci" w 2017 roku.

Uchwała

Uchwała

Uchwła w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci" w 2017 roku oraz powołania Komisji Konkursowej.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Starosta Starogardzki w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od dnia 31 marca 2017 roku do dnia 21 kwietnia 2017 roku wykaz części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Uchwała

Uchwała

Uchwała Nr 90/595/2017 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyboru realizatora "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2012-2017" w 2017 roku.

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w opracowaniu Programu ochrony środowiska dla powiatu starogardzkiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.