Ogłoszenia i informacjeOgłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od dnia 6 grudnia 2017 do dnia 27 grudnia 2017 wykaz nieruchomości, stanowiącej przedmiot własności Powiatu Starogardzkiego, przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w celu prowadzenia Terenowego Punktu Paszportowego. Do użyczenia przeznaczono pomieszczenie, usytuowane na parterze budynku, położonego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 323 i 313."

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od dnia 27 listopada 2017 do dnia 18 grudnia 2017 wykaz nieruchomości. 

Informacja

Informacja

Starosta Starogardzki informuje, że decyzją z dnia 14 listopada 2017 roku ogłosił wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od dnia 4 listopada 2017 roku do dnia 25 listopada 2017 wykaz nieruchomości. 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

STAROSTA STAROGARDZKI ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, pokrytej wodami powierzchniowymi stojącymi jeziora Bagienko - dz. nr 466,  obręb Wda, gmina Lubichowo. 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od dnia 2 października 2017 do dnia 23 października 2017 wykaz nieruchomości, stanowiącej przedmiot własności Powiatu Starogardzkiego, przeznaczonej do użyczenia. Do użyczenia przeznaczono pomieszczenia, usytuowane na parterze i I piętrze budynku  położonego przy ul. Mickiewicza 9 w Starogardzie Gdańskim, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 136/19, na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gdańskim.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Starosta Starogardzki w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu wykaz nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Starosta Starogardzki, działając na podstawie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, działki nr 78, położonej w obrębie Janowo, gmina Starogard Gdański, działki nr 72, położonej w obrębie Barchanowy, gmina Starogard Gdański, działki nr 52/3, położonej w obrębie Janowo, gmina Starogard Gdański, przez udzielenie zezwolenia dla ENERGA – OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk dla wykonania czynności związanych z założeniem i przeprowadzeniem przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Message Body

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszone zostały do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od dnia 30 czerwca 2017 do dnia 21 lipca 2017 wykazy nieruchomości, stanowiące przedmiot własności Powiatu Starogardzkiego, przeznaczone do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.