Ogłoszenia i informacjeOgłoszenie o przetargu na sprzedaż drukarki wielkoformatowej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drukarki wielkoformatowej

Ogłoszenie o przetargu publicznym w formie przetargu pisemnego na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim - drukarki wielkoformatowej - plotera Oce TCS500. 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotyczących przetargu pisemnego na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim - drukarki wielkoformatowej - plotera Oce TCS500. 

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż drukarki wielkoformatowej

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż drukarki wielkoformatowej

Ogłoszenie o przetargu publicznym w formie przetargu pisemnego na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim - drukarki wielkoformatowej - plotera Oce TCS500. 

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego działek położonych w Bolesławowie

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego działek położonych w Bolesławowie

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 

Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie Starosty Starogardzkiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Starosta Starogardzki infotrmuje, iż decyzją z dnia 6 grudnia 2019 ogłosił wykaz nieruchomośći przeznaczonych do zbycia.

Zmiana dla wytwórcy odpadów będącego rolnikiem

Zmiana dla wytwórcy odpadów będącego rolnikiem

Informujemy, że w dniu 13 sierpnia 2019 r. nowelizacja ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, dokonywania sprawozdawczości odpadowej oraz obowiązek uzyskania wpisu do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) dla wytwórców odpadów będących rolnikami gospodarującymi na 75 ha i więcej powierzchni użytków rolnych (podstawa prawna – art. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1403).

Zmiana formy prowadzenia ewidencji odpadów od dnia 1 stycznia 2020 r.

Zmiana formy prowadzenia ewidencji odpadów od dnia 1 stycznia 2020 r.

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1403) od 1 stycznia 2020 r. dokumenty ewidencji odpadów oraz sprawozdania roczne o rodzajach i ilościach odpadów i o sposobach gospodarowania nimi składać się będzie i wypełniać jedynie w formie elektronicznej poprzez moduł Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Starogardzkiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Zarząd Powiatu Starogardzkiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 2 wyodrębnionego w budynku zlokalizowanym przy ulicy Skarszewskiej 7L w Starogardzie Gdańskim.