Ogłoszenia i informacjeOgłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od dnia 2 października 2017 do dnia 23 października 2017 wykaz nieruchomości, stanowiącej przedmiot własności Powiatu Starogardzkiego, przeznaczonej do użyczenia. Do użyczenia przeznaczono pomieszczenia, usytuowane na parterze i I piętrze budynku  położonego przy ul. Mickiewicza 9 w Starogardzie Gdańskim, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 136/19, na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gdańskim.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Starosta Starogardzki w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu wykaz nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Starosta Starogardzki, działając na podstawie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, działki nr 78, położonej w obrębie Janowo, gmina Starogard Gdański, działki nr 72, położonej w obrębie Barchanowy, gmina Starogard Gdański, działki nr 52/3, położonej w obrębie Janowo, gmina Starogard Gdański, przez udzielenie zezwolenia dla ENERGA – OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk dla wykonania czynności związanych z założeniem i przeprowadzeniem przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Message Body

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszone zostały do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od dnia 30 czerwca 2017 do dnia 21 lipca 2017 wykazy nieruchomości, stanowiące przedmiot własności Powiatu Starogardzkiego, przeznaczone do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Starosta Starogardzki, działając na podstawie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Starosta Starogardzki w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu wykaz nieruchomości, stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu wykaz nieruchomości zabudowanej. 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od dnia 9 czerwca 2017 do dnia 30 czerwca 2017 wykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej przedmiot własności Powiatu Starogardzkiego, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym. Ponadto wykaz ten został zamieszczony na stronie internetowej Powiatu Starogardzkiego. 

Obwieszczenie

Obwieszczenie

w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla powiatu starogardzkiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024