Ogłoszenia i informacjeOgłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od 19 września 2018 roku do dnia 10 października 2018 roku wykaz nieruchomości. 

 

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów  Kasparus, Skórzenno i  Suchobrzeźnica gminy Osiek. 

Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Starosta Starogardzki informuje o nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim stosownie stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od 14 sierpnia 2018 roku do dnia 3 września 2018 roku wykaz nieruchomości, stanowiącej przedmiot własności Powiatu Starogardzkiego, przeznaczonej do najmu.

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Starosta Starogardzki ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa. 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Starosta Starogardzki, działając na podstawie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu Starogardzkiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch działek o łącznej powierzchni 0,2536 ha położonych przy ul. Kościuszki 10a w obrębie 17 miasta Starogard Gdański. 

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Powiat Starogardzki ogłasza I pisemny przetarg na sprzedaż używanego samochodu osobowego marki Škoda Roomster Style. 

 

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego ogłasza wybór realizatora "Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci" w 2018 roku.

 
Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zraząd Powiatu Starogardzkiego ogłasza wybór realizatora "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2018-2022" w 2018 roku.