Ogłoszenia i informacjeProśba o odebranie dokumentacji

Prośba o odebranie dokumentacji

Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim zwraca się z prośbą do wszystkich inwestorów o odebranie wszelkiej nieodebranej dokumentacji w terminie do 31 sierpnia 2019 roku. 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszone zostały do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od dnia 28 marca 2019 do dnia 18 kwietnia 2019 wykazy pomieszczeń, wchodzące w skład nieruchomości zabudowanych z zasobu Powiatu Starogardzkiego, przeznaczone do użyczenia i oddania w najem.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego ogłasza wybór realizatora "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2018-2022" w 2019 roku.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Starosta Starogardzki podaje do publicznej wiadomości o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów i urządzeń  służących do przesyłania  lub dystrybucji energii elektrycznej.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Starosta Starogardzki podaje do publicznej wiadomości o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na  nieruchomości przewodów i urządzeń  służących do przesyłania  lub dystrybucji energii elektrycznej.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Starosta Starogardzki podaje do publicznej wiadomości o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym przez udzielenie zezwolenia na  zakładanie  i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów i urządzeń  służących do przesyłania  lub dystrybucji energii elektrycznej.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od dnia 31 października 2018 do dnia 21 listopada 2018 wykaz nieruchomości. 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu ustanym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od 19 września 2018 roku do dnia 10 października 2018 roku wykaz nieruchomości. 

 

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów  Kasparus, Skórzenno i  Suchobrzeźnica gminy Osiek.