Ogłoszenia i informacjeUchwała

Uchwała

Uchwła w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci" w 2017 roku oraz powołania Komisji Konkursowej.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Starosta Starogardzki w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od dnia 31 marca 2017 roku do dnia 21 kwietnia 2017 roku wykaz części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Uchwała

Uchwała

Uchwała Nr 90/595/2017 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyboru realizatora "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2012-2017" w 2017 roku.

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w opracowaniu Programu ochrony środowiska dla powiatu starogardzkiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.

Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego na lata 2012-2017

Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego na lata 2012-2017

Uchwała nr 87/566/2017 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2012-2017" w 2017 roku oraz powołania Komisji Konkursowej. 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Starosta Starogardzki, działając na podstawie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016, poz.2147) podaje do publicznej wiadomości o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym przez udzielenie zezwolenia dla ENERGA – Operator S.A., Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk wykonania czynności związanych z remontem istniejącej linii napowietrznej SN – 15 kV bez zmiany trasy linii, na nieruchomości usytuowanej w gminie Lubichowo, obręb Smolniki, działce nr 111.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od dnia 9 grudnia 2016r. do dnia 30 grudnia 2016r. wykaz nieruchomości z zasobu Powiatu Starogardzkiego przeznaczonej do najmu, na rzecz dotychczasowego najemcy – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w celu prowadzenia Terenowego Punktu Paszportowego. Do najmu przeznaczono pomieszczenie, stanowiące część nieruchomości, położonej przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim, w obrębie 17, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działki nr 323 i 313.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Starosta Starogardzki, działając na podstawie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Ogłoszenie

Ogłoszenie

 Zamówienie na "Świadczenie usługi sprzątania budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim oraz terenów zewnętrznych".