Ogłoszenia i informacjeOgłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego ogłasza konkurs na wybór realizatora "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2018-2022" w 2018 roku.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej

Starosta Starogardzki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa. 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od 29 marca 2018 roku do dnia 19 kwietnia 2018 roku wykaz nieruchomości, stanowiącej przedmiot własności Powiatu Starogardzkiego, przeznaczonej do najmu.

Nieruchomości przeznaczone do zbycia

Nieruchomości przeznaczone do zbycia

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim informuje o nieruchomościach przeznaczonych do zbycia. 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Starosta Starogardzki, działając na podstawie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, działki nr 475/2, położonej w obrębie Kaliska, gmina Kaliska, przez udzielenie zezwolenia dla ENERGA – OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk wykonania czynności związanych z założeniem i przeprowadzeniem przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej, tj. budową elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV.

Nieruchomości do oddania w dzierżawę lub w najem

Nieruchomości do oddania w dzierżawę lub w najem

Starosta Starogardzki stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszone zostały wykazy nieruchomości, stanowiących przedmiot własności Skarbu Państwa przeznaczone do oddania w dzierżawę oraz w najem, w trybie bezprzetargowym. 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszone zostały do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 7 lutego 2018 do dnia 28 lutego 2018 roku wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Starosta Starogardzki ogłasza przetargi ustne nieograniczne na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Skarbu Państwa. 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od dnia 6 grudnia 2017 do dnia 27 grudnia 2017 wykaz nieruchomości, stanowiącej przedmiot własności Powiatu Starogardzkiego, przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w celu prowadzenia Terenowego Punktu Paszportowego. Do użyczenia przeznaczono pomieszczenie, usytuowane na parterze budynku, położonego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 323 i 313."

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od dnia 27 listopada 2017 do dnia 18 grudnia 2017 wykaz nieruchomości.