Ogłoszenia i informacjeOgłoszenie Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Zarząd Powiatu Starogardzkiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 2 wyodrębnionego w budynku zlokalizowanym przy ulicy Skarszewskiej 7L w Starogardzie Gdańskim. 

Zarząd Powiatu Starogardzkiego informuje

Zarząd Powiatu Starogardzkiego informuje

"Zarząd Powiatu Starogardzkiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od dnia   13 września 2019 do dnia 04 października 2019 wykaz nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem. Do oddania w najem przeznaczono pomieszczenia, usytuowane na I piętrze budynku położonego przy ul. Mickiewicza 9 w Starogardzie Gdańskim, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 136/19 - na rzecz dotychczasowego najemcy."

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Starosta Starogardzki, działając na podstawie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym przez udzielenie zezwolenia na  zakładanie  i przeprowadzenie   na  nieruchomości, działce nr  2/18, położonej w obrębie Trzcińsk, gmina Starogard  Gdański,  przewodów i urządzeń  służących do przesyłania  lub dystrybucji gazów.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia z zasobu Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia z zasobu Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia z zasobu Skarbu Państwa.

Komunikat

Komunikat

KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia projektów uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwał antysmogowych”)

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Starosta Starogardzki stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od dnia 24 maja 2019 roku do dnia 14 czerwca 2019 roku wykaz nieruchomości, stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Starosta Starogardzki stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od dnia 10 maja 2019 roku do dnia 31 maja 2019 roku wykaz nieruchomości, stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Prośba o odebranie dokumentacji

Prośba o odebranie dokumentacji

Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim zwraca się z prośbą do wszystkich inwestorów o odebranie wszelkiej nieodebranej dokumentacji w terminie do 31 sierpnia 2019 roku.