Spółki prawa handlowego z udziałem Powiatu Starogardzkiego

Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

83-200 Starogard Gdański,

dra Józefa Balewskiego 1

tel. (+48) 58 56 230 31 – Centrala
tel. (+48) 58 56 292 00 – Sekretariat Zarządu Spółki
faks (+48) 58 56 175 50

Strona internetowa: https://www.szpital-starogard.pl

 

Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zapewnia szeroki zakres świadczeń medycznych w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym mieszkańcom powiatu starogardzkiego, jak również jego okolic.

Szpital kontraktuje świadczenia w następujących rodzajach:

 • leczenie szpitalne
 • leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 • ratownictwo medyczne
 • Profilaktyczne Programy Zdrowotne

 

Władze Spółki:

Adam Magiełka – Prezes Zarządu,

 

Skład Rady Nadzorczej

Andrzej Małkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Mindykowski

Waldemar Łuczkowski

 

Struktura własnościowa

Powiat Starogardzki 100 % udziałów

Misja

Przyjęta przez szpital misja „Dobro Pacjenta naszym najważniejszym celem” determinuje kierunki i obszary naszej pracy oraz działań mających na celu rozwój placówki oraz doskonalenie realizowanych świadczeń.

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim S.A.

83-200 Starogard Gdański,

Pelplińska 21

tel: (58) 56 240 31    

fax: (58) 56 222 51

Strona internetowa: http://website.pks-starogard.pl/

 

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim S.A. jest:

 • handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych
 • handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
 • handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
 • transport lądowy oraz transport rurociągowy
 • magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
 • działalność usługowa związana z wyżywieniem
 • pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • reklama
 • wynajem i dzierżawa
 • działalność organizatorów turystyki
 • pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

Władze Spółki:

Andrzej Pograniczny – Prezes Zarządu

 

Skład Rady Nadzorczej

Wiesław Warchoł - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Stanisław Marchlewicz

Andrzej Wirkus

Grzegorz Piwowarczyk

 

Struktura własnościowa

85% akcji posiada Powiat Starogardzki, 15 % akcji należy do pracowników Spółki.