Informator dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie pomorskim

"Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie pomorskim” powstał z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego.
 
Opracowanie zwiera kompleksową bazę teleadresową instytucji ochrony zdrowia, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielających wsparcia osobom dotkniętym problemami w obszarze zdrowia psychicznego.

 

Informator dostępny jest w linku: https://pomorskie.eu/documents/39036/2726144/Informator+psychiatryczny/2cfe3eb0-7d4e-45fb-8c52-0533ee2c79f2