Zdolna konferencja " HIV/AIDS. Kto? Gdzie? Kiedy? Jak?"

Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na terenie województwa pomorskiego działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, zaprasza do udziału w zdalnej konferencji:

 

HIV/AIDS. Kto? Gdzie? Kiedy? Jak?

15 sierpnia – 15 września

 

Konferencja odbędzie się w formie on-line. Nagrania przygotowane przez ekspertów  udostępniane będą zarejestrowanym użytkownikom na dedykowanej stronie internetowej https://hiv.pomorskie.eu/  

 

Celem konferencji jest usystematyzowanie i aktualizacja wiedzy nt. diagnostyki zakażenia HIV oraz współpracy z osobą potencjalnie zakażoną, a także zwiększenie świadomości społecznej w zakresie problematyki HIV/AIDS.

 

Konferencja skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką HIV/AIDS, a przede wszystkim do pracowników służby zdrowia: lekarzy POZ, psychologów, terapeutów, ratowników medycznych, pielęgniarek, pracowników punktów konsultacyjno-diagnostycznych.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Za udział w konferencji Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku przyznaje 4 punkty edukacyjne.