Placówki realizujące świadczenia medyczne

SZPITALE 
Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ Szpital św. Jana 
83-200 Starogard Gdański 
ul. dra Józefa Balewskiego 1 
tel. 58 562 30 31, sekretariat tel.58 562 92 00, fax 58 561 75 50 
Oddziały: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgiczny ogólny z pododdziałem otolaryngologicznym, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chorób wewnętrznych, ginekologiczno-położniczy, kardiologiczny, neonatologiczny, neurologiczny z pododdziałem udarowym, okulistyczny, pediatryczny, szpitalny oddział ratunkowy
Poradnie: chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ginekologiczno-położnicza, kardiologiczna z pracownią kontroli stymulatorów i kardiowerterów - stymulatorów serca, leczenia zeza, medycyny pracy, neonatologiczna, okulistyczna, onkologiczna.

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana
83-200 Starogard Gdański 
ul. Skarszewska 7 
tel. 58 562 06-00, fax 58 562 36 50 
Oddziały: leczenia uzależnień z pododdziałem leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, leczenia zaburzeń nerwicowych i osobowości, psychiatryczne ogólne (męskie i żeńskie), psychogeriatryczny, psychiatryczny dla młodzieży, psychiatryczne dla przewlekle chorych, zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny, psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu, psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu, psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu (obserwacyjny),dzienny psychiatryczny ogólny, terapii uzależnienia od alkoholu, psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla nieletnich
Poradnia: Zdrowia Psychicznego
Pracownie: diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej RTG, elektroencefalograficzna, fizjoterapii.
 
 
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
Edytor tekstu sformatowanego, BodyHTML, W celu uzyskania pomocy naciśnij ALT 0
 
"Medpharma" Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. filia w Osiecznej
83-242 Osieczna 
ul. Dworcowa 6
tel. 58 588 14 66 

Gminny Ośrodek Zdrowia 
83-240 Lubichowo 
ul. Dworcowa 22 
tel. 58 588 52 13, 58 588 53 85 

Zespół Opieki Zdrowotnej "MEDICAL" Sp. z o.o. 
Ośrodek Zdrowia w Osieku 
83-221 Osiek 
ul. Wyzwolenia 23 
tel. 58 582 12 15 

Gminny Ośrodek Zdrowia 
83-250 Skarszewy 
ul. Dworcowa 11 
tel. 58 588 24 93 

Gminny Ośrodek Zdrowia 
Filia Pogódki 
ul. Sambora 2 
tel. 58 588 11 21

NZOZ „Puls" s.c.
83-220 Skórcz 
ul. Dworcowa 4 
tel. 58 582 42 38, 58 560 18 08

Zespół Opieki Zdrowotnej "MEDICAL" Sp. z o.o. 
Ośrodek Zdrowia w Kopytkowie
83-230 Smętowo Graniczne 
Kopytkowo 24 
tel. 58 561 94 17 

„Medpharma" Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. 
83-200 Starogard Gdański 
Al. Jana Pawła II 5 
tel. 58 562 40 18 
www.medpharma.pl 

„Medpharma" Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. Filia 
83-260 Kaliska 
ul. Nowowiejska 5 
tel. 58-588-96-73 
www.medpharma.pl 

„Medpharma" Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. Filia 
83-212 Bobowo 
ul. Gdańska 11 
tel. 58 562 17 24

POLMED S.A. 
83-200 Starogard Gdański 
Osiedle M. Kopernika 21 
tel. 58 775 09 00 
www.polmed.pl 

POLMED S.A. 
Rywałd, 83-200 Starogard Gdański 
ul. Szkolna 2 
tel. 58 562 14 80 
www.polmed.pl 

POLMED S.A. 
83-210 Zblewo 
ul. Sportowa 3 
tel. 58 560 18 23 
www.polmed.pl 

POLMED S.A. 
83-206 Kleszczewo Kościerskie 
Semlin 45 
tel. 58 561 68 77 
www.polmed.pl 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus" Praktyka Rodzinna i Specjalistyczna (Filia) 
83-262 Czarna Woda 
ul. Okrężna 10 
tel. 058 536 67 52

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska 
83-200 Starogard Gdański 
ul. Hallera 21 
tel. 58 775 40 40 
www.zoz-starogard.gda.pl 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska 
Poradnia „K" i „D" 
83-200 Starogard Gdański 
Osiedle 60-lecia Niepodległości Polski 14 
tel. 58 562 55 98, 58 562 53 72 
www.zoz-starogard.gda.pl 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska - Poradnia 
83-200 Starogard Gdański 
Al. Wojska Polskiego 
tel. 58 562 81 01 
www.zoz-starogard.gda.pl 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Przychodnia Łapiszewo 
83-200 Starogard Gdański 
ul. Ks. Bpa K. Dominika 8 
tel. 58 563 03 84 
www.zoz-starogard.gda.pl 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska -Przychodnia 
83-220 Skórcz 
ul. Główna 28 
tel. 58 582 43 00 
www.zoz-starogard.gda.pl 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska – Filia 
83-230 Smętowo Graniczne 
ul. Kociewska 5 
tel. 58 582 22 43 
www.zoz-starogard.gda.pl 

NZOZ „Medyk" 
83-200 Starogard Gdański 
ul. Juranda ze Spychowa 2 
tel. 58 560 01 11 

NZOZ „Medyk" 
83-210 Zblewo 
ul. Kościerska 37C 
tel. 58 560 90 60
 
PORADNIE, GABINETY I ZAKŁADY REHABILITACYJNE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Starogardzkie Centrum 
Rehabilitacji 
83-200 Starogard Gdański 
ul. Hallera 21/1 
58 775 03 37 

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana 
83-200 Starogard Gdański 
ul. Skarszewska 7 
58 562 06 00 wew. 2168

Medpharma Centrum rehabilitacyjno-lecznicze 
83-200 Starogard Gdański 
ul. Leśna 1A 
58 530 86 20 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska 
83-200 Starogard Gdański 
ul. Hallera 21 
tel. 58 775 40 40 

POLMED S.A. 
83-200 Starogard Gdański 
ul. Hallera 19E 
58 560 18 11 

Zespół Opieki Zdrowotnej "MEDICAL" Sp. z o.o. 
83-230 Smętowo Graniczne 
Kopytkowo 24 
58 561 94 17
 
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana 
83-200 Starogard Gdański 
ul. Skarszewska 7 
Zakres działalności: Poradnia zdrowia psychicznego, oddziały: : leczenia uzależnień z pododdziałem leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, leczenia zaburzeń nerwicowych i osobowości, psychiatryczne ogólne (męskie i żeńskie), psychogeriatryczny, psychiatryczny dla młodzieży, psychiatryczne dla przewlekle chorych, zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny, psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu, psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu, psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu (obserwacyjny),dzienny psychiatryczny ogólny, terapii uzależnienia od alkoholu, psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla nieletnich
tel. 58 562 06 00 
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień
83-200 Starogard Gdański
ul. Chopina 9 
Poradnie: świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol, 
tel. 58 562 94 93, 58 562 71 95 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk" 
83-200 Starogard Gdański 
ul. Juranda ze Spychowa 2 
tel. 58 560 01 11
Poradnie: zdrowia psychicznego dla dorosłych, zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk" 
83-210 Zblewo 
ul. Kościerska 37C 
tel. 58 560 90 60
Zakres świadczeń: leczenie środowiskowe (domowe)