Rada DPP

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 30 września 2016 r. uchwałą numer 69/413/2016 Zarząd Powiatu Starogardzkiego powołał Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego III kadencji jako organ o charakterze konsultacyjnym i opiniodawczym.

 

W skład Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego wchodzą:

 

  1. Agnieszka Krawczyk - przedstawiciel organizacji pozarządowych,

  2. Małgorzata Cherek - przedstawiciel organizacji pozarządowych,

  3. Andrzej Firyn - przedstawiciel organizacji pozarządowych,

  4. Eunika Szachta - przedstawiciel organizacji pozarządowych

  5. Tadeusz Negowski - przedstawiciel organizacji pozarządowych

  6. Iwona Lewandowska - przedstawiciel Rady Powiatu Starogardzkiego,

  7. Grzegorz Piwowarczyk - przedstawiciel Rady Powiatu Starogardzkiego,

  8. Tomasz Szymborski - przedstawiciel Zarządu Powiatu Starogardzkiego,

  9. Wiesław Warchoł - przedstawiciel Zarządu Powiatu Starogardzkiego.

 

 

 

 

 

 

W dniu 7 października uchwałą NR 147/890/2014 Zarząd Powiatu Starogardzkiego powołał Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego II kadencji jako organ o charakterze konsultacyjnym i opiniodawczym.

W skład Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego wchodzą:

  1. Agnieszka Krawczyk - przedstawiciel organizacji pozarządowych,
  2. Wiesława Dzwonkowska - przedstawiciel organizacji pozarządowych,
  3. Andrzej Firyn - przedstawiciel organizacji pozarządowych,
  4. Alfred Portèe - przedstawiciel organizacji pozarządowych,
  5. Tadeusz Negowski - przedstawiciel organizacji pozarządowych,
  6. Tomasz Rogalski - przedstawiciel Rady Powiatu Starogardzkiego,
  7. Wiesław Wrzesiński - przedstawiciel Rady Powiatu Starogardzkiego,
  8. Krzysztof Powierza - przedstawiciel Zarządu Powiatu Starogardzkiego,
  9. Wiesław Warchoł - przedstawiciel Zarządu Powiatu Starogardzkiego.

 

Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

W załączeniu ogłoszenie z dnia 30 czerwca 2016 w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Starogardzie Gdańskim.

pliki do pobrania