Rada DPP

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 30 września 2016 r. uchwałą numer 69/413/2016 Zarząd Powiatu Starogardzkiego powołał Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego III kadencji jako organ o charakterze konsultacyjnym i opiniodawczym.

 

W skład Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego wchodzą:

 

 1. Agnieszka Krawczyk - przedstawiciel organizacji pozarządowych,

 2. Małgorzata Cherek - przedstawiciel organizacji pozarządowych,

 3. Andrzej Firyn - przedstawiciel organizacji pozarządowych,

 4. Eunika Szachta - przedstawiciel organizacji pozarządowych

 5. Tadeusz Negowski - przedstawiciel organizacji pozarządowych

 6. Iwona Lewandowska - przedstawiciel Rady Powiatu Starogardzkiego,

 7. Grzegorz Piwowarczyk - przedstawiciel Rady Powiatu Starogardzkiego,

 8. Tomasz Szymborski - przedstawiciel Zarządu Powiatu Starogardzkiego,

 9. Wiesław Warchoł - przedstawiciel Zarządu Powiatu Starogardzkiego.

 

 

 

 

 

 

W dniu 7 października uchwałą NR 147/890/2014 Zarząd Powiatu Starogardzkiego powołał Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego II kadencji jako organ o charakterze konsultacyjnym i opiniodawczym.

W skład Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego wchodzą:

 1. Agnieszka Krawczyk - przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 2. Wiesława Dzwonkowska - przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 3. Andrzej Firyn - przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 4. Alfred Portèe - przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 5. Tadeusz Negowski - przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 6. Tomasz Rogalski - przedstawiciel Rady Powiatu Starogardzkiego,
 7. Wiesław Wrzesiński - przedstawiciel Rady Powiatu Starogardzkiego,
 8. Krzysztof Powierza - przedstawiciel Zarządu Powiatu Starogardzkiego,
 9. Wiesław Warchoł - przedstawiciel Zarządu Powiatu Starogardzkiego.

 

Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

W załączeniu ogłoszenie z dnia 30 czerwca 2016 w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Starogardzie Gdańskim.

pliki do pobrania