Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Uchwała nr 149/949/2018 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 14 listopada 2018 roku o zmianie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Starogardzkim przez organizacje pozarządowe.