Nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.