Konkursy ofert

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Zarząd Powiatu Starogardzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. 

 

Wyniki otwartych konkursów ofert

Wyniki otwartych konkursów ofert

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozstrzygnięto konkurs Ofert

Rozstrzygnięto konkurs Ofert

Zarząd Powiatu Starogardzkiego ogłasza wykaz organizacji pozarządowych, które uzyskały dotację na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego w ramach otwartego konkursu ofert 2016 r.

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Prowadzenie w Powiecie Starogardzkim punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.