Konkursy ofert

Konkurs ofert na 2018 rok

Konkurs ofert na 2018 rok

Zarząd Powiatu Starogardzkiego ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w Powiecie Starogardzkim przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne - wkład własny

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne - wkład własny

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych

Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych.

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu w 2017 roku

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu w 2017 roku

W oparciu o protokół komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku, Zarząd Powiatu Starogardzkiego udziela dotacji na projekty z budżetu Powiatu Starogardzkiego w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Wyniki konkursu ofert na prowadzenie w Powiecie Starogardzkim punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Wyniki konkursu ofert na prowadzenie w Powiecie Starogardzkim punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Zarząd Powiatu Starogardzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. 

 

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Zarząd Powiatu Starogardzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.