Konkursy ofert

Wyniki konkursu ofert na prowadzenie w Powiecie Starogardzkim punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Wyniki konkursu ofert na prowadzenie w Powiecie Starogardzkim punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Wyniki konkursu ofert na prowadzenie w Powiecie Starogardzkim punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Konkurs ofert na 2018 rok

Konkurs ofert na 2018 rok

Zarząd Powiatu Starogardzkiego ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w Powiecie Starogardzkim przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne - wkład własny

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne - wkład własny

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych

Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych.

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu w 2017 roku

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu w 2017 roku

W oparciu o protokół komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku, Zarząd Powiatu Starogardzkiego udziela dotacji na projekty z budżetu Powiatu Starogardzkiego w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Wyniki konkursu ofert na prowadzenie w Powiecie Starogardzkim punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Wyniki konkursu ofert na prowadzenie w Powiecie Starogardzkim punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Zarząd Powiatu Starogardzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.