Konkursy ofert

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Uchwała nr 149/949/2018 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 14 listopada 2018 roku o zmianie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Starogardzkim przez organizacje pozarządowe. 

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Starogardzkim przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. 

Uchwała

Uchwała

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu.

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji organizacjom pozarządowym

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji organizacjom pozarządowym

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Uchwała Zarządu Powiatu Sarogardzkiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych.

Wyniki konkursu ofert na prowadzenie w Powiecie Starogardzkim punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Wyniki konkursu ofert na prowadzenie w Powiecie Starogardzkim punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Wyniki konkursu ofert na prowadzenie w Powiecie Starogardzkim punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Konkurs ofert na 2018 rok

Konkurs ofert na 2018 rok

Zarząd Powiatu Starogardzkiego ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.