Konkursy ofert

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia dotacji na 2019 r.

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia dotacji na 2019 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. 

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Uchwała nr 149/949/2018 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 14 listopada 2018 roku o zmianie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Starogardzkim przez organizacje pozarządowe. 

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Starogardzkim przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. 

Uchwała

Uchwała

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu.

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji organizacjom pozarządowym

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji organizacjom pozarządowym

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.