Konkursy ofert

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert

Uchwała w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji na prowadzenie w Powiecie Starogardzkim punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji na prowadzenie w Powiecie Starogardzkim punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prowadzenie w Powiecie Starogardzkim punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa  obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert

Uchwała 34/227/2019 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Starogardzkim przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku. 

Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert

Uchwala w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji w Powiecie Starogardzkim przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia dotacji na 2019 r.

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia dotacji na 2019 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. 

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Uchwała nr 149/949/2018 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 14 listopada 2018 roku o zmianie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Starogardzkim przez organizacje pozarządowe.