Konkursy ofert

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego

UCHWAŁA NR 45/318/2020 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych w 2020 r. 

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia dotacji na 2020 r

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia dotacji na 2020 r

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert

Uchwała w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji na prowadzenie w Powiecie Starogardzkim punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji na prowadzenie w Powiecie Starogardzkim punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prowadzenie w Powiecie Starogardzkim punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa  obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert

Uchwała 34/227/2019 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Starogardzkim przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku. 

Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert

Uchwala w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji w Powiecie Starogardzkim przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia dotacji na 2019 r.

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia dotacji na 2019 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.