Szkolenie z obsługi generatora wniosków witkac.pl

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego zapraszają liderów organizacji na spotkanie szkoleniowe poświęcone przygotowaniu do realizacji ,,Programu współpracy powiatu starogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”. W ramach spotkania odbędzie się szkolenie  pt: ,,Składanie wniosków i sprawozdań  w generatorze serwisu www.witkac.pl ‘’. Spotkanie odbędzie się w dniu 21 listopada 2017r. o godz. 14.00 w sali nr 201 Starostwa Powiatowego, przy ul. Kościuszki 17.