Aktualności

Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Starogardzie Gdańskim

Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Starogardzie Gdańskim

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Starogardzkiego w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Starogardzie Gdańskim.

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Uchwała nr 15/115/2019 Zarządu Powiatu Starogardzkiego w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ankieta dla organizacji pozarządowych

Ankieta dla organizacji pozarządowych

W imieniu Fundacji Pokolenia, Zespołu Międzysektorowego w Urzędzie Marszałkowskim oraz Pomorskiej Rady Pożytku Publicznego zwracamy się z prośbą o informację zwrotną dotyczącą wkładów finansowych. 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prowadzenie w Powiecie Starogardzkim punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prowadzenie w Powiecie Starogardzkim punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia dotacji na prowadzenie w Powiecie Starogardzkim punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. 

Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starogardzkiego z organizacjami pozarządowymi

Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starogardzkiego z organizacjami pozarządowymi

Uchwała nr III/12/2018 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej. 

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami. 

Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu ofert

Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu ofert

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofianansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych. 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.