Aktualności

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia konsultacji

UCHWAŁA NR 63/411/2020 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji - z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- projektu uchwały Rady Powiatu Starogardzkiego dotyczącego Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. 

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia dotacji

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia dotacji

UCHWAŁA NR 61/404/2020 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia dotacji

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia dotacji

Uchwała Nr 59/387/2020 Zarządu Powiatu Starogardzkiego w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Nabór na członków komisji konkursowej

Nabór na członków komisji konkursowej

Uchwała nr 39/286/2019 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku. 

Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Starogardzie Gdańskim

Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Starogardzie Gdańskim

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Starogardzkiego w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Starogardzie Gdańskim.

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Uchwała nr 15/115/2019 Zarządu Powiatu Starogardzkiego w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ankieta dla organizacji pozarządowych

Ankieta dla organizacji pozarządowych

W imieniu Fundacji Pokolenia, Zespołu Międzysektorowego w Urzędzie Marszałkowskim oraz Pomorskiej Rady Pożytku Publicznego zwracamy się z prośbą o informację zwrotną dotyczącą wkładów finansowych. 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prowadzenie w Powiecie Starogardzkim punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prowadzenie w Powiecie Starogardzkim punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia dotacji na prowadzenie w Powiecie Starogardzkim punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. 

Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starogardzkiego z organizacjami pozarządowymi

Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starogardzkiego z organizacjami pozarządowymi

Uchwała nr III/12/2018 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.