Aktualności

Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starogardzkiego z organizacjami pozarządowymi

Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starogardzkiego z organizacjami pozarządowymi

Uchwała nr III/12/2018 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej. 

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami. 

Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu ofert

Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu ofert

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofianansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych. 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.

Szkolenie z obsługi generatora wniosków witkac.pl

Szkolenie z obsługi generatora wniosków witkac.pl

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego zapraszają liderów organizacji na spotkanie szkoleniowe poświęcone przygotowaniu do realizacji ,,Programu współpracy powiatu starogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”. W ramach spotkania odbędzie się szkolenie  pt: ,,Składanie wniosków i sprawozdań  w generatorze serwisu www.witkac.pl ‘’. Spotkanie odbędzie się w dniu 21 listopada 2017r. o godz. 14.00 w sali nr 201 Starostwa Powiatowego, przy ul. Kościuszki 17.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego ogłasza konsultacje - z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- projektu uchwały Rady Powiatu Starogardzkiego dotyczącego Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu do składu RDPPPS

Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu do składu RDPPPS

W skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego III kadencji wyznacza się następujących przedstawicieli Rady Powiatu Starogardzkiego:
- Iwona Lewandowska
- Grzegorz Piwowarczyk

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji - z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- projektu uchwały Rady Powiatu Starogardzkiego dotyczącego Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.