Spis telefonów

PUNKT INFORMACYJNY
58 767 35 00
58 767 35 01

SEKRETARIAT STAROSTWA POWIATOWEGO

58 767 35 03
58 767 35 04
58 767 35 05 - fax

Sekretarz Powiatu 58 767 35 67
Skarbnik Powiatu 58 767 35 43

Przewodniczący Rady Powiatu
Biuro Rady Powiatu 58 767 35 63

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 58 767 35 16
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 58 767 35 13, 58 767 35 14,
fax. 58 767 35 15

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 58 767 35 61
Sprawy obywatelskie, zamówienia publiczne 58 767 35 65
Obsługa Zarządu Powiatu 58 767 35 68
Kadry 58 767 35 40
Referat Informatyki tel/fax. 58 767 35 06

WYDZIAŁ FINANSOWY

Naczelnik Wydziału Finansowego 58 767 35 45
Księgowość – likwidatura 58 767 35 37
Księgowość budżetowa 58 767 35 39
Księgowość, sprawozdawczość budżetowa 58 767 35 41
Planowanie budżetu 58 767 35 42
Księgowość 58 767 35 44

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg 58 767 35 34
Rejestracja pojazdów 58 767 35 30, 58 767 35 32, 58 767 35 33, fax. 58 767 35 31
Wydawanie dowodów rejestracyjnych 58 767 35 29
Prawa jazdy 58 767 35 27, 58 767 35 28
Szkoły jazdy, stacje diagnostyczne, transport drogowy, zajęcie pasa drogowego w sposób szczególny, zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych 58 767 35 92,
tel/fax 58 767 35 91
Telefoniczne umawianie wizyt 58 767 35 36

WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 58 767 35 55
Referat Gospodarki Nieruchomościami 58 767 35 74, 58 767 35 73
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej 58 767 35 52, 58 767 35 51
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 58 767 35 56, 58 767 35 53
Referat Geodezji i Kartografii 58 767 35 46
Referat Ewidencji Gruntów, ul. Kościuszki 13, 58 767 36 04, 58 767 36 05,
tel/fax. 58 767 36 07
Internetowy serwis danych geodezyjnych (Mapy Ewidencji Gruntów), dostępny jest pod adresem
http://geodane.powiatstarogard.pl
Publikowana mapa odzwierciedla aktualny stan danych ewidencyjnych.


WYDZIAŁ EDUKACJI
Naczelnik Wydziału Edukacji 58 767 35 77
Wydział Edukacji tel/fax. 58 767 35 76, 58 767 35 75,

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 58 767 35 21
Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 58 767 35 22, 58 767 35 23, 58 767 35 24

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 58 767 35 90
Wydział Ochrony Środowiska 58 767 35 84, 58 767 35 85

WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I ZDROWIA 
Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Zdrowia 58 767 35 94

WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ I FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich 58 767 35 80
Wydział Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich tel/fax. 58 767 35 79

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
Zespół Radców Prawnych 58 767 35 81

ZESPÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
Zespół Kontroli Wewnętrznej 58 767 35 82

ZESPÓŁ DS. KONTAKTÓW Z MEDIAMI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Zespół ds. kontaktów z mediami i komunikacji społecznej 58 767 35 95


POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 58 767 35 81

WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU, PROMOCJI REGIONU I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Kościuszki 17A
Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu, Promocji Regionu i Polityki Społecznej 58 767 35 99
Wydział Kultury, Sportu i Promocji Regionu 58 767 35 96, fax. 58 56 274 30
Organizacje Pozarządowe 58 767 36 01, 58 767 36 00
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej 58 767 35 98