Skargi i wnioski

Starosta lub Wicestarosta przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach 14: 30 – 16:00.

Etatowy Członek Zarządu, Sekretarz i Skarbnik Powiatu oraz kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego przyjmują w sprawach skarg i wniosków  w każdy poniedziałek, w godzinach od 14:30 – 15:30.

 W przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy – osoby wyżej wymienione, przyjmują w sprawach skarg i wniosków, w następnym dniu roboczym w godzinach, jak powyżej.

Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, skargi i wnioski przyjmuje oraz rejestruje Wydział Organizacyjny – pokój 203 (II piętro, Sekretariat Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim).