Skargi i wnioski

Starosta lub Wicestarosta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 14:30 - 16:00.

Etatowy Członek Zarządu, Sekretarz i Skarbnik Powiatu oraz kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 14:30 - 15:30. W przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, interesanci są przyjmowani w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach jak powyżej.

Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim skargi i wnioski przyjmuje oraz rejestruje Wydział Organizacyjny - pokój 203 (II piętro, Sekretariat Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17).

Skargi i wnioski dotyczące zadań i działalności kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim wyjaśnia i rozpatruje Starosta.