Zdolni z Pomorza – powiat starogardzki

Projekt jest realizowany w  partnerstwie Samorządu Województwa Pomorskiego z 19 samorządami powiatowymi oraz z 7 uczelniami wyższymi. 

zdolni-z-pomorza-powiat-starogardzki-2012.jpg

Projekt ma na celu wspieranie uczniów ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatu starogardzkiego o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki. Wsparcie uczniów uzdolnionych przyczyni się do wzrostu poziomu osiągnięć edukacyjnych mierzonych zarówno wynikami egzaminów zewnętrznych, jak i skalą uczestnictwa w konkursach przedmiotowych i olimpiadach.

Projekt „Zdolni z Pomorza – powiat starogardzki”  w liczbach:

  • Wartość projektu – 993 689,40 zł ( z tego 944 004,93 zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej )
  • Okres trwania projektu – 2016 – 06.2021
  • Liczba uczniów zakwalifikowanych do projektu – poziom gimnazjalny 40 uczniów oraz poziom ponadgimnazjalny 40 uczniów

 
zdolni-z-pomorza-powiat-starogardzki-2013.jpg

Zajęcia odbywają się w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Hallera 34 w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego - http://www.lo.internetdsl.pl/

 

Zapraszamy uczestników projektu na stronę http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/index.aspx oraz na profil na Facebooku https://www.facebook.com/Zdolni.z.Pomorza/?fref=ts

 

 

Dane kontaktowe:

Koordynator projektu Daria Laser, Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, ulica Kościuszki 17, telefon 58 767 35 78, adres e mail daria.laser@powiatstarogard.pl

 Lokalny Opiekun Pedagogiczno Metodyczny Wiesława Górska, Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego, ulica Hallera 34, telefon 58 56 229 03, adres e mail czerwonyogolniak@wp.pl

zdolni-z-pomorza-powiat-starogardzki-2011.jpg